معرفی کامل روستای کرتیان با تصاویر اختصاصی

کتیبه سنگی خانتاشی،اثار تاریخی فرهنگی شهر مشهد

معرفی کتیبه تاریخی خان تاشی با تصاویر