• کاروانسرای نظام الدوله

گردشگری تاریخی>کاروانسراها>رباط خاکستری

کاروانسرای نظام الدوله شریف اباد

معرفی شریف اباد:

شریف اباد روستایی در 45 کیلومتری شهر مشهد میباشد

این روستا در گذشته در مسیر شاهراه تاریخی ابریشم و بین شهرهای نیشابور و مشهد قرار داشته است و اولین منزل مسافران و کاروان هایی بوده که از  شهر مشهد خارج میشدند 

در این روستا دو کاروانسرا به نام های اسحاق خانی و نظام الدوله وجود دارد که هر دو متعلق به دوره قاجار میباشند 

به غیر از کاروانسرا امکانات دیگری از قبیل اب انبار، حمام و چاپار خانه نیز در این روستا و در مجاورت کاروانسراها موجود میباشد 

کاروانسرای نظام الدوله:

کاروانسرای نظام الدوله با قدمت قاجار توسط والی خراسان حسین خان نظام الدوله(1289-1292 ه.ق) ساخته شده است

ساختار بنا:

  • دارای پلانی مستطیل شکل دو ایوانی
  • فضای هشتی ورودی،
  • 22 غرفه با حجره های انتهایی
  • غرفه های  پیرامون حیاط مرکزی،
  • دو فضای هشت ضلعی با کاربری خاص
  • چهار برج مدور در گوشه ها و دو نیم برج استوانه ای در میانه دو ضلع جانبی،
  • در ضلع جنوبی دارای فضای اصطبل 

این کاروانسرا به صورت کامل باز سازی نشده است

 ادرس:

ملک اباد(35 کیلومتری مشهد در جاده مشهد به نیشابور)،به سمت روستای ده سرخ،با طی هشت کیلومتر و با عبور از روستاهای نظر اباد،گنبد دراز،استاج به روستای شریف اباد می رسید 

منابع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”