• کاروانسرای طرق

گردشگری تاریخی>کاروانسراها>کاروانسرای طرق

کاروانسرای طرق

تاریخچه ناحیه طرق:

 • طرق به معنی راه ها،جاده ها میباشد 
 • بنا بر متون تاریخی ناحیه طرق منزلگاهی مهم بوده است. این منزلگاه در گذشته در مسیر شاهراه تاریخی ابریشم قرار داشته است
 • مسافرانی که از شهر های مرکزی و جنوبی ایران به مقصد شهر مشهد می امدند و یا بالعکس در این منزلگاه توقف داشتند
 • منزلگاه طرق برای کاروان هایی که به قصد مشهد می امدند اخرین منزل قبل از ورود به شهر مشهد بوده است

کاروانسرای طرق:

 • طرق در سال 1298 ه.ق دارای دو کاروانسرا متعلق به دوره صفوی بوده است این کاروانسراها در یک فرسخ و نیم شهر مشهد قدیم واقع بوده اند  
 • یکی از این کاروانسراها مربوط به دوره شاه عباس صفوی و کاروانسرای دوم مربوط به دوره شاه سلیمان صفوی بوده است
 • کاروانسرای شاه عباسی به دلیل تخریب به دستور ناصرالدین شاه برچیده میشود و از مصالح ان کاروانسرایی تابستانی بنیان می گردد ولی در حال حاضر اثری از این کاروانسرا برجای نمانده است
 •  کاروانسرای دوم که کاروانسرای شاه سلیمان صفوی میباشد سالم است 
 • بخش قاجاری کاروانسرای شاه سلیمان صفوی دارای ردیف غرفه های تابستانی در اضلاع شمالی،جنوبی و همچنین شرقی میباشد
 • در بیرون کاروانسرای شاه سلیمان در ضلع غربی اب انبار و حمامی متعلق به دوره صفوی قرار دارد
 • در حال حاضر قدمت این کاروانسرا با توجه به انچه گفته شد از دوره های صفوی و قاجار میباشد
 • بخشی از کاروانسرای طرق بازسازی نشده است و در حال بازسازی میباشد
 • منطقه و خیابانی که این کاروانسرا در انجا واقع است به نام رباط طرق میباشد 

ادرس:

سه کیلومتر بعد از پلیس راه مشهد به نیشابور در جاده قدیم بین رباط طرق 1و 3 

منابع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری