• موزه حیات وحش

گردشگری شهری>موزه ها>موزه تاریخ طبیعی

موزه تاریخ طبیعی اداره کل محیط زیست

موزه تاریخ طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی:

  • با مساحت تقریبا 200 متر مربع در سال 1378 در محل اداری واقع در بلوار وکیل اباد قبل از بلوار صدف مورد بهربرداری قرار گرفت
  • این مجموعه شامل 300 گونه تاکسیدرمی شده از پستانداران  ،گونه های پرنده گان و خزنده گان، تابلویی از حشرات ،اسکلت های طبیعی مهره داران و چند نمونه سنگواره میباشد
  • ساعات بازدید از این موزه در ساعات اداری میباشد
  • بلیط ورودی برای هر نفر هزار تومان است 

ادرس:بلوار وکیل اباد قبل از خیابان صدف،اداره کل محیط زیست خراسان رضوی

تلفن:05138675040

منابع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد،”مشهد”