گردشگری تاریخی>محله های تاریخی>محله سراب

محله تاریخی سراب:

محله سراب از اراضی روستای سناباد بوده است که با نوغان هسته اصلی شهر مشهد را در گذشته تشکیل دادند

  • اب قنات سناباد در محدوده خیابان سعدی از زمین بیرون می امد و از طریق بازارچه سراب و محله چهار باغ به سمت حرم جریان داشته است
  • این قسمت از شهر که در ابتدای مسیر اب قنات سناباد بود به “سراب”یا “سر اب”معروف شد
  • بازارچه سراب گذرگاه پر پبچ و خم، سنگ فرش شده ای بود که تا مسجد شاه ادامه داشت 1
  •  ابتدای خیابان سعدی کنونی در گذشته “گورگاه سراب”نام داشت به جهت وجود فضایی برای چرای گاو به اصطلاح ابشخور بوده است1
  • دروازه سراب نیز در محل ایستگاه سراب واقع بود
  • ازکوچه های تاریخی این محله می توان به کوچه باغ عنبر،فتاح خان،جهان،داد فیروز،داد فروغ،سمن،اقبال التولیه،شجاع التولیه اشاره کرد2
  • دروازه طلایی از خیابان های قدیمی و معروف مشهد(خیابان مدرس فعلی) جزو این محله بوده است 
  • چهار طبقه (تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان مدرس فعلی) ساختمانی قدیمی که اولین ساختمان چهار طبقه در مشهد بوده است در این محله واقع بوده است 

منابع:

1- علیرضا رضوانی،”در جستجوی هویت شهری وزارت مسکن و شهرسازی”

2-واحد نقشه برداری ارتش،”نقشه سال 1333 شهر مشهد”

عکاس و پژوهشگر/مجتبی لطفی