• ارتفاعات اندرخ

  • قله ابتدای جاده کلاته عرب

  • ارتفاعات زشک در مسیر قله شیرباد

مشهد>طبیعت گردی>قله ها

مجتبی لطفی جمعه 1398/8/3

مشهد بین دو رشته کوه هزار مسجد و بینالود واقع است رشته کوه هزار مسجد با قله هایی با ارتفاع در حدود 3000 متر که بعضا ارتفاع بیشتر و یا کمتری دارند در شمال مشهد قرار دارد این رشته کوه ادامه ارتفاعات کپه داغ میباشد و در واقع میتوان این رشته کوه را به عنوان مانعی در برابر کویر قره قوم یکی ازبزرگترین کویرهای شنی جهان که تقریبا 70 درصد خاک ترکمنستان را در برگرفته است دانست از این رشته کوه در متون کهن مانند اوستا و همچنین در اشعار فردوسی بزرگ بسیار امده است و مهم ترین نبرد های ایرانیان با متجاوزان و همچنین حاکمان توس با ازبک ها و ترکمن های متجاوز که به قصد غارت شهر به این منطقه می امدند از طریق عبور از همین رشته کوه و یا از قسمت پایانی این رشته کوه بوده است و یکی از عللی که نادر شاه شهر کلات را در دامنه این رشته کوه به عنوان محل استقرار خود برگزید نیز مقابله با این تجاوزات بوده است در این رشته کوه ابشارها و دره های بکر و زیبایی قرار دارد که دارای پوشش های گیاهی متنوع و زیستگاه گونه های جانوری با ارزشی مانند پلنگ ایرانی است روستاهایی که در این رشته کوه واقع هستند قومیت های فارس، کرد و ترک را شامل میشوند در غرب مشهد رشته کوه دیگری با نام رشته کوه بینالود قرار دارد بلند ترین قله ان بینالود است با ارتفاع 3200 متر البته برخی بلند ترین قله این رشته کوه را قله شیرباد می دانند با ارتفاع 3300 متر از دیگر قلل مرتفع و معروف این رشته کوه میتوان به قله فلسکه با ارتفاع 3130 متر،قله زنبورگاه با ارتفاع 2940 متر،قله قوچقربا ارتفاع 2860 متر،قله چمن 2790متر،قله دق زر با ارتفاع 2900متر،قله دهبار با ارتفاع 2700متر،قله ازغد با ارتفاع 2500 متر اشاره کرد این رشته کوه گذرگاهی تاریخی بوده است و به دلیل این که دشت نیشابور را از دشت مشهد جدا می کند مردم از طریق عبور از این رشته کوه به توس و یا بالعکس به نیشابور میرفتند و اکنون نیز با صعود بر قلل مرتفع ان میتوان هر دو دشت را به وضوح دید همچنین این رشته کوه دارای رودخانه ها و دره های زیبا و پوشش گیاهی و جانوری با ارزشی است که از گذشته جزو تفرجگاه های مشهد و مسیرهای گردشگری محسوب میشود ریواس از معروفترین گیاهان خودرو این رشته کوه به شمار می رود در بخشی از این رشته کوه پوشش درختچه های ارس نیز به صورت فاصله دار دیده می شود با این مقدمه به بررسی این ارتفاعات میپردازیم 

ارتفاعات بینالود

قله شیرباد

قله شیرباد با ارتفاع 3300متر بلندترین قله در رشته کوه بینالود میباشد رسیدن به این قله از چند مسیر امکان پذیر است یکی از این مسیرها بدین صورت است که ابتدا به روستای زشک میرویم سپس از انجا به محلی به نام چشمه قلقلی می رویم و مسیر مستقیم  را ادامه میدهیم تا به انتهای راه ماشین رو برسیم از انجا در مسیر جانپناه حرکت کرده تا به جانپناه برسیم بعد از جانپناه با طی مسیری معادل انچه امدیم به قله شیرباد می رسیم در این منطقه جاذبه های گردشگری بسیاری وجود دارد

قله زشک

قله زشک با ارتفاع 2500 متر جزو قله های مرتفع در رشته کوه بینالود است برای رسیدن به این قله ابتدا به روستای زشک در ده کیلومتری شهر شاندیز میرویم سپس از انجا به محلی به نام چشمه قلقلی در این منطقه چندین مسیر برای کوهنوردی وجود دارد میتوان سمت جانپناه برای صعود شیرباد حرکت کرد و یا قله چمن 1و 2 را صعود کرد در این منطقه جاذبه های گردشگری بسیاری وجود دارد که گردشگران محترم میتوانند بازدید کنند

قله فلسکه

قله فلسکه با ارتفاع 3130 متر یکی از قلل مرتفع رشته کوه بینالود است که ما بین روستای کنگ و روستای کردینه قرار دارد این قله که درمسیر تاریخی و تابستانی توس به نیشابور میباشد حد واسط  دشت نیشابور با شهرستان مشهد است برای رسیدن به این قله میتوان از طریق کنگ یا جاغرق به ان دسترسی داشت در این منطقه جاذبه های گردشگری بسیاری وجود دارد که گردشگران محترم میتوانند بازدید کنند  

قله زو

قله زو با ارتفاع 1250 متر یکی از قلل نزدیک به مشهد و بسیار پرتردد است ارتفاع از مجموع سه صعود حساب میشود یک صعود از انتهای هاشمیه تا پارک خورشید صعود دوم از پارک تا نزدیک منبع و صعود سوم از کمربند جنوبی تا قله زو برای رسیدن به این قله به غیر از مسیر انتهای هاشمیه و پارک خورشید میتوان از طریق انتهای اب و برق و پلکان بابا کوهی نیز برای صعود اقدام کرد 

قله قوچقر

قله قوچقر یکی از قلل مرتفع رشته کوه بینالود است و در غرب روستای دیزباد بالا قرار دارد در این روستا دو قله مرتفع وجود دارد قره لوکه در شرق و قوچقر در غرب روستا برای رسیدن به این قله وارد جاده مشهد نیشابور میشویم بعد از بینالود جاده روستای قاسم اباد و دیزباد بالا قرار دارد و بعد از روستای قاسم اباد به روستای دیزباد میرسیم و با عبور از روستا این قله که در غرب روستا قرار دارد را میبینیم در این منطقه جاذبه های گردشگری بسیاری وجود دارد که گردشگران محترم میتوانند بازدید کنند 

قله قره لوکه

قله قره لوکه یکی از قلل مرتفع رشته کوه بینالود است برای رسیدن به این قله وارد جاده مشهد نیشابور میشویم بعد از بینالود جاده روستای قاسم اباد و دیزباد بالا قرار دارد و بعد از روستای قاسم اباد به روستای دیزباد میرسیم در ابتدای روستا این قله که در شرق روستا قرار دارد را میبینیم در این منطقه جاذبه های گردشگری بسیاری وجود دارد که گردشگران محترم میتوانند بازدید کنند

کوه خواجه مراد

این قله یکی از قلل رشته کوه بینالود است که بین جاده قدیم نیشابور و بزرگراه مشهد و نیشابور قرار دارد و تقریبا روبروی خواجه اباصلت و انتهای پارک حاشیه بزرگراه میباشد در این منطقه جاذبه های گردشگری بسیاری وجود دارد که در زیر به معرفی تعدادی از این جاذبه ها می پردازیم  

ارتفاعات هزار مسجد

قله پنمنه

قله پنمنه با ارتفاع نزدیک 3000متر ابتدای روستای پنمنه قرار دارد برای رسیدن به این قله ابتدا به روستای کارده میرویم سپس از انجا به روستای ال با ادامه مسیر به سمت روستای سیچ به روستای کوچکی می رسید به نام پنمنه ابتدای روستا سمت راست قله پنمنه و سمت چپ قله دولولی قرار دارد  در این مسیر که راه قدیمی توس به کلات و مرو بوده است جاذبه های گردشگری بسیاری وجود دارد

قله دولولی

قله دولولی با ارتفاع نزدیک 3000متر ابتدای روستای پنمنه قرار دارد برای رسیدن به این قله ابتدا به روستای کارده میرویم سپس از انجا به روستای ال با ادامه مسیر به سمت روستای سیچ ابتدا به روستای کوچکی می رسید به نام پنمنه ابتدای روستا سمت راست قله پنمنه و سمت چپ قله دولولی قرار دارد در این مسیر که راه قدیمی توس به کلات و مرو بوده است جاذبه های گردشگری بسیاری وجود دارد 

قله قلعه عماد

قله قلعه عماد با ارتفاع نزدیک 2500 متر بین روستاهای کلاته عرب،سیچ و ال قرار دارد برای رسیدن به این قله ابتدا به روستای کارده میرویم سپس از انجا به روستای ال با ادامه مسیر به سمت روستای سیچ  سمت راست یک دره فرعی قرار دارد که به سمت قلعه عماد میرود برای صعود به این قله فقط از یک طرف میشود بدون نیاز به وسایل کوهنوردی اقدام کرد بالای این قله یک قلعه ساخته شده است به سبک قلعه های اسماعیلیان که واقعا دیدنی است  

ارتفاعات امرودک

برای رسیدن به قله امرودک با ارتفاع 2390 متر در ارتفاعات امرودک ابتدا باید به خیابان شاهنامه برویم قبل از هارونیه جاده ای قرار دارد که به سمت روستای گوارشک میرود با ورود به این جاده بعد از روستای انداد و بعد از روستای ابغد و تلغور به روستای امرودک میرسیم  این منطقه دارای جاذبه های گردشگری بسیاری است  

قله گوش

برای رسیدن به این قله ابتدا باید از طریق خیابان شاهنامه به توس و سپس روستای کارده برویم و یا میتوان از طریق جاده کلات و روستای معین اباد به روستای کارده رفت با ادامه مسیر به سمت روستای مارشک ابتدا به روستای کوشک اباد میرسیم و با طی مسیر روستای بعدی روستای تاریخی گوش است این قله بالای سر  این روستا میباشد که از حاشیه جاده کاملا مشخص است در این مسیر که راه قدیمی توس به کلات و مرو بوده است جاذبه های گردشگری بسیاری وجود دارد

قله قلعه دختر

برای رسیدن به این قله ابتدا باید به خیابان شاهنامه برویم قبل از هارونیه جاده ای قرار دارد که به سمت روستای گوارشک میرود با ورود به این جاده بعد از روستای انداد و بعد از روستای ابغد و تلغور به روستای امرودک میرسیم  این منطقه جاذبه های گردشگری بسیاری دارد 

قله کلاته عرب

این قله زیبا در ابتدای مسیر روستای کلاته عرب ها قرار دارد برای رسیدن به این قله از طریق جاده کلات و یا جاده بعد از ارامگاه فردوسی به جاده سد کارده میرویم قبل از روستای کارده به روستای خواجه حسین اباد میرویم ابتدای روستا جاده ای قرار دارد که به سمت روستای کلاته عرب ها میرود ابتدای ورود به این جاده سمت چپ این قله زیبا قرار دارد این منطقه جاذبه های گردشگری بسیاری دارد 

ارتفاعات اندرخ

 برای رسیدن به این ارتفاعات که از مسیر های صخره نوردی میباشد بعد از ارامگاه فردوسی  جاده ای قرار دارد که به سمت سد کارده می رود قبل از دو راهی که یکی به سمت کارده و دیگری به سمت جاده کلات میرود و بعد از روستای اخنگان سمت چپ راهی قرار دارد که به رضوان و سپس روستای اندرخ میرود  ابتدای روستا سمت راست راهی قرار دارد با ورود به ان و بعد از باغات روستا وارد زو اندرخ میشویم این منطقه جاذبه های گردشگری بسیاری دارد   

قله کله خر

برای دسترسی به این ارتفاعات ابتدا باید به توس بروید بعد از ارامگاه با ادامه جاده و قبل از ازاد راه به دو راهی میرسیم که یکی به زاگ و ماریون میرود و دیگری به سمت رضوان،اندرخ جاده زاگ وماریون را میرویم بعد از روستای ماریون به روستای گوری و سپس به طرف روستای مترکه ی بیامشک میرسیم با عبور از روستا به  ابتدای این ارتفاعات میرسیم این قله بلند ترین نقطه در کوه های بز میران است این منطقه جاذبه های گردشگری بسیاری دارد  

قله خشکه زو

برای رسیدن به این قله ابتدا باید به خیابان شاهنامه برویم قبل از هارونیه جاده ای قرار دارد که به سمت روستای گوارشک میرود با ورود به این جاده بعد از روستای انداد و ابتدای ارتفاعات جاده ابغد به قله خشکه زو میرسیم این منطقه جاذبه های گردشگری بسیاری دارد

قله هزار بز

برای رسیدن به این ارتفاعات ابتدا باید از طریق جاده ساختمان به روستای کنه بیست رفت و سپس با ادامه مسیر به سمت تبادکان به دو راهی روستای احمد اباد تبادکان میرسید با انتخاب مسیر سمت راست به روستای هندل اباد میرسید با عبور از روستای هندل اباد این ارتفاعات قرار دارد این منطقه جاذبه های گردشگری بسیاری دارد

بایرام قله(قره لکه)

برای رسیدن به این قله ابتدا از طریق جاده کلات و یا جاده توس به روستای کارده میرویم و بعد از روستا با ادامه مسیر به روستای مارشک میرسیم بعد از روستا با عبور از گردنه ای به روستای بلغور و سپس به روستای خرکت میرسیم با عبور از داخل روستا و ابتدای دره سیستان قله ای مکعب شکل وجود دارد که در متون تاریخی نیز به ان اشاراتی شده است به نام بایرام قله این منطقه جاذبه های گردشگری بسیاری دارد

قله قندر قلعه

 برای رسیدن به این قله از طریق جاده کلات و یا جاده بعد از ارامگاه فردوسی به جاده سد کارده میرویم قبل از روستای کارده به روستای خواجه حسین اباد می رسیم ابتدای روستا جاده ای قرار دارد که به سمت روستای کلاته عرب ها میرود با ورود به روستا و بر بلندی های روستا این قله زیبا قرار دارد این منطقه جاذبه های گردشگری بسیاری دارد 

خاص ترین ها:

از دیرباز مرسوم بوده افرادی که به مسافرت می رفتند کالایی را به عنوان سوغات و یا ره اورد خریداری میکردند و به فامیل،اقوام ویا دوستان هدیه میدادند

مطالب پیشنهادی ما به شما:

خدمات

وبسایت مشهد رخسار در اینده به مسافران و گردشگران محترم خدمات زیر را ارائه خواهد کرد

تهیه بلیط
رزرو هتل
ترنسفر
معرفی مراکز خرید

از دیرباز مشهد سالانه میزبان مسافرانی بوده که به قصد زیارت،تجارت و یا به دلیل این که مشهد در مسیر شاهراه تاریخی خراسان قرار داشته به این شهر سفر می کردند امروزه نیز گردشگران زیادی به قصد زیارت،سیاحت،خرید و استفاده از مراکز تفریحی متعدد ویا بازدید از اثار تاریخی فراوان به این شهر سفر میکنند ما نیز برای اشنایی بیشتر گردشگران به معرفی تمامی این جاذبه ها میپردازیم

لطفا دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید