• ارتفاعات اندرخ

 • قله ابتدای جاده کلاته عرب

 • ارتفاعات زشک در مسیر قله شیرباد

گردشگری>طبیعت گردی>قله ها

کوه های ایران:


از مساحت 1.623.292 کیلومتر مربع کشور ایران 882.150 کیلومتر مربع و یا معادل 54.5 درصد کشور را کوه ها فراگرفته اند کوه ها در ایران از چهار قوس اصلی شمالی،خاوری ،مرکزی و زاگرس تشکیل یافته است

معرفی کوه های خاوری ایران :


کوه های خاوری ایران بطور منفرد از شمال خراسان تا جنوب بلوچستان کشیده شده اند و به چهار گروه خراسان شمالی،مرکزی،جنوبی و بلوچستان تقسیم میشوند

این ارتفاعات در شمال خراسان به کوه های شمالی ایران متصل میگردند و در جنوب به قوس مرکزی میپیوندد و از کوه های مکران به کوه های زاگرس وصل میشوند

کوه های خاوری ایران در قسمت خراسان رضوی رشته کوه هزار مسجد و رشته کوه بینالود را شامل میشود 

ازمایش های پرتوسنجی نشان میدهد که سن کهن ترین سنگ های کوه های خاوری بین 1500 تا 2000 میلیون سال است

 از مشخصه های کوه های خاوری،کمی بارندگی و خشک بودن میباشد(به استثنای بخش هایی از کوه های خراسان شمالی)

کوه های خاوری را نمیتوان جزو نواحی کوهستانی سرد محسوب کرد

کوه های خاوری ایران جز اثرات اقلیمی اندکی همچون بادهای محلی نقش دیگری در اب و هوای ایران ندارند

منبع:

مهندس عباس جعفری،”گیتا شناسی ایران”

معرفی رشته کوه بینالود:

رشته کوه بینالود ادامه رشته کوه الاداغ میباشد و رشته کوه الاداغ خود ادامه رشته کوه البرز است این رشته کوه از دامنه های باختری کوه “کور خود” ،واقع در مرز میان خراسان و مازندران (90 کیلومتری باختر بجنورد) شروع شده و پس از در بر گرفتن رشته الاداغ و کوه شاه جهان و بینالود به موازات دره کشف رود به سوی جنوب خاوری ادامه می یابد و سرانجام به دره هریر رود واقع در دامنه های خاوری کوه شاه نشین واقع در شهرستان تربت جام خاتمه می یابد(مهندس عباس جعفری،”گیتا شناسی ایران”)

 • طول این رشته کوه از خاور تا باختر 531 کیلومتر و عرض ان به طور متوسط 45 کیلومتر است که در نواحی خاوری به 85 کیلومتر و در پاره ای از جاها مانند خاور سنگ بست (40 کیلومتری جنوب خاوری مشهد) به 6 کیلومتر نیز میرسد
 • این رشته کوه مساحتی معادل 22000 کیلومتر مربع را زیر پوشش قرار داده است(مهندس عباس جعفری،”گیتا شناسی ایران”)
 • بلندترین قله این  رشته کوه قله بینالود به ارتفاع 3211 متر است که در 50 کیلومتری باختر جنوبی مشهد و 24 کیلومتری خاور شمالی نیشابور واقع است
  • برخی بلند ترین قله این رشته کوه را قله شیرباد با ارتفاع 3300 متر می دانند
  • از دیگر قلل مرتفع و معروف این رشته کوه میتوان به قله فلسکه با ارتفاع 3130 متر،قله زنبورگاه با ارتفاع 2940 متر،قله قوچقربا ارتفاع 2860 متر،قله چمن 2790متر،قله دق زر با ارتفاع 2900متر،قله دهبار با ارتفاع 2700متر،قله ازغد با ارتفاع 2500 متر،قله بازه حصار با ارتفاع 2586 متر،قله اسیابان با ارتفاع 2544 متر،قله سیاه خانی،قله گود زرد،قله دونخ،قله چشمه پونه،قله معجونی،قله چین کلاغ،قله شیخ بهایی،قله بغل پشته،قله راه سنگ سفید،قله قلعه گاو،قله تیغ میان،قله کشو، اشاره کرد(منبع:www.earthwatchers.org)
 •  کلیه ابریزهای شمالی این کوهستان در حوضه شهرستان مشهد و بینالود به کشف رود و ابریزهای جنوبی ان به رودخانه کال شور میریزند(مهندس عباس جعفری،”گیتا شناسی ایران”) البته با وجود سد های متعددی که بر روی رودخانه های این کوهستان بسته شده است و استفاده باغات از اب این کوهستان تا اواسط پائیز اب کمی ان هم زمانی که در سال بارندگی های خوبی امده باشد و یا در فصولی که باغات نیاز به ابیاری ندارند به کشف رود میپیوندد (منبع:نویسنده)
 • این رشته کوه گذرگاهی تاریخی بوده است و به دلیل این که دشت نیشابور را از دشت مشهد جدا می کند مردم از طریق عبور از این رشته کوه به توس و یا بالعکس به نیشابور میرفتند
 •  از گذشته جزو مسیرهای گردشگری و تفرجگاه های شهر مشهد محسوب میگردیده است

این رشته کوه دارای رودخانه ها و دره های زیبا و پوشش گیاهی و جانوری با ارزشی است

 • ریواس از معروفترین گیاهان خودرو این رشته کوه به شمار می رود(منبع:محمود رضا برازش،”مشهد”)
 • در بخشی از این رشته مانند انتهای دره دهبار پوشش درختچه های ارس نیز به صورت فاصله دار دیده می شود

روستاهای مهمی چون زشک،کنگ،مایان،مغان در دامنه های شمالی و روستاهای بزرگی مانند پیوه ژن،درود،خرو،گرینه در دامنه های جنوبی این کوهستان قرار دارند

کلیه مناطق این رشته کوه به استثنای نواحی جنوب باختری مشهد از نظر زلزله خیزی جزو مناطق پر زیان بشمار می اید و بخش جنوب باختری مشهد جزو مناطق نیم زیان محسوب میگردد(مهندس عباس جعفری،”گیتا شناسی ایران”)

میانگین دمای سالانه این ارتفاعات در بلندی ها بالای 2500 متر 5 درجه سانتی گراد دامنه های مرتفع 5 تا 10 درجه سانتی گراد و دامنه های کم ارتفاع و نواحی خاوری (شهرستان تربت جام) 10 تا 15 درجه سانتی گراد و میزان بارندگی سالانه ان در نواحی مرتفع(بالای 2500 متر) 400 تا 500 میلی لیتر در دامنه های مرتفع 300 تا 400 میلی لیتر و در دامنه های پائین 200 تا 300 میلی لیتر است(مهندس عباس جعفری،”گیتا شناسی ایران”)

 معرفی رشته کوه هزار مسجد:

رشته کوه هزار مسجد ادامه رشته کوه کپه داغ میباشد این رشته کوه از کوه تلو(نقطه مرزی استان خراسان و مازندران)واقع در 40 کیلومتری شمال خاوری مراوه تپه و 110 کیلومتری شمال باختری بجنورد شروع شده و روبسوی باختر تا 5 کیلومتری شمال خاوری روستای دربند و 57 کیلومتری شمال بجنورد ادامه می یابد و خط الراس های ان از ان جا تا 20 کیلومتری باختر شمالی باجگیران و 11 کیلومتری خاور روستای نامانلو مرز ایران و شوروی را تشکیل میدهد سپس به سوی جنوب و داخل خاک کشور منحرف گردیده و از جنوب امامقلی و کبکان میگذرد و پس از دربرگرفتن کوه های  قره داغ و مزدوران سرانجام در باختر روستای شوریچه واقع در 123 کیلومتری خاورجنوبی مشهد و 34 کیلومتری خاور جنوبی مزداوند به دره کشف رود منتهی میشود(مهندس عباس جعفری،”گیتا شناسی ایران”)

طول این رشته کوه از کوه تلو تا دره کشف رود 497 کیلومتر است و مساحتی به وسعت 25800 کیلومتر مربع را زیر پوشش قرار داده است(مهندس عباس جعفری،”گیتا شناسی ایران”)

رودخانه های چندی از این رشته کوه سرچشمه میگیرند که دسته ای از انها به دشت ترکستان واقع در ترکمنستان روان میگردند و دسته دیگر به کشف رود و رود اترک میریزند(مهندس عباس جعفری،”گیتا شناسی ایران”)

 • مهمترین رودهایی که به دشت ترکستان میریزند عبارتند از رودخانه فیروز،کال چینر،اورلیک دره،درونگر،چرلوک،بمبولگ،رودبارسو،سینی سو،سنگر سو،شورسو،قره تکان سو،رود چهچه،رود شورلق
 • مهمترین رودهایی که به کشف رود میریزند رودخانه رضوان
 • مهمترین رودهایی که به رود اترک میریزند رودخانه چندیر،کولوک قلعه،میانسو،اسیازو،قروق دره،شیرین دره،قوروچای،کرگانلی،جبارسو،زیر اباد و سوزه میباشند

این رشته کوه  از کوه هایی چون تلو،اشک میدان،ترکمن دره،گوی تک،پسن،بز داغ،زرنه،کمرسارو،بگرو،اسیارو،واتاق،مسینو،سکل توتان،گلی داغ،باش تپه،باب بلند،قره داغ،قره قوزی،کنجو جور،رشید داغ،امام حضر،هنزو،کوی،بوزین،رضا،گلول،قره باغ،پتلگو،اوجاقی،اق کمر،اورتا تپه،تلی داغ،کوروکونلی،گیسمر،قره لوکه،قره داغ،دلا قورت،دقورتپه،شمخال،الله اکبر،خرپشتی داغ،کوییت داغ،ماتیس داغلار،چوربک،دوگمیشت،رادکان،قره خان،قره داغ،سرچاو،اژدرکوه،چنارک،جهانگیر و مزدوران تشکیل یافته است و

بلندترین قله ان هزار مسجد به ارتفاع 3040 متر است و در 40 کیلومتری شمال خاوری رادکان و 78 کیلومتری شمال باختری مشهد قرار دارد(مهندس عباس جعفری،”گیتا شناسی ایران”)

این رشته کوه گذرگاهی تاریخی بوده است و  مردم از طریق عبور از این رشته کوه به کلات و مرو و یا بالعکس به توس میرفتند

روستاهای ساکن این رشته کوه در حوضه شهرستان مشهد را  قومیت های فارس، کرد و ترک تشکیل شده اند

از نظر زلزله خیزی کوهستانهای شمال بجنورد و شیروان و قوچان جزو پر زیان ترین و نواحی خاوری قوچان نیم زیان و نواحی شمال و خاور مشهد جزو بی زیان ترین تا کم زیان ترین محسوب میگردد(مهندس عباس جعفری،”گیتا شناسی ایران”)

میانگین دمای سالیانه این ارتفاعات 5 تا 15 درجه سانتیگراد و میزان بارندگی سالانه ان در ارتفاعات بالا 300 تا 400 میلی لیتر و در دامنه های خاوری 200 تا 300 میلی لیتر است(مهندس عباس جعفری،”گیتا شناسی ایران”)

رشته کوه هزار مسجد زیستگاه گونه های جانوری با ارزشی مانند پلنگ ایرانی است در این رشته کوه ابشارها و دره های بکر و زیبایی قرار دارند و دارای پوشش  گیاهی متنوعی میباشد

قله زو با ارتفاع 1250 متر یکی از قلل رشته کوه بینالود میباشد که نزدیک به شهر مشهد است

قله شیرباد با ارتفاع 3300 متر بلندترین قله در رشته کوه بینالود میباشد رسیدن به این قله از چندین مسیر ممکن است یکی از این مسیر ها از طریق روستای زشک میباشد که به شرح زیر است ابتدا به روستای زشک میرویم سپس از انجا به محلی به نام چشمه قلقلی میرویم و مسیر را ادامه میدهیم تا به انتهای راه ماشین رو برسیم صد متر بعد سمت راست جاده یک پاکوب قرار دارد که به جانپناه میرود بعد از رسیدن به جانپناه با طی مسیری معادل انچه امدیم به قله شیرباد میرسیم

قله زشک

قله زشک با ارتفاع 2500 متر جزو قله های مرتفع در رشته کوه بینالود است که در منطقه زشک واقع است برای رسیدن به این قله ابتدا باید به زشک در ده کیلومتری شهر شاندیز رفت سپس از روستای زشک به محلی به نام چشمه قلقلی و دو ابی میرویم در این منطقه چندین مسیر و قله برای کوهنوردی وجود دارد میتوانیم انتخاب نمائیم به کدام مسیر برویم راه را ادامه دهیم و به صعود جانپناه و قله شیرباد برویم و یا قله های چمن را که نزدیک دو ابی است را صعود و فرود کنیم

قله فلسکه

قله فلسکه با ارتفاع 3130 متر یکی از قلل مرتفع رشته کوه بینالود است که در مسیر راه کوهستانی توس به نیشابور واقع شده است برای صعود به این قله که مابین انتهای دو دره موازی قرار دارد دره ای که در سمت روستای کنگ است و دره ای که سمت روستای جاغرق میباشد میتوان هم از سمت کنگ و هم از سمت جاغرق و کردینه و یا از سمت خرو نیشابور اقدام برای صعود کرد بدین منظور کافی است بعد از روستا های کنگ و یا جاغرق راه را ادامه داد تا به انتهای جاده برسیم که دامنه قله میباشد

قله زو

قله زو با ارتفاع 1250 متر یکی از قلل رشته کوه بینالود میباشد که نزدیک به شهر مشهد است و یکی از قله های پرتردد میباشد قله دیگری نیز به نام قله زو در جاده کلات میباشد ولی این قله در رشته کوه بینالود قرار دارد برای صعود به ان کافی است از انتهای هاشمیه و پارک خورشید و یا انتهای اب و برق (هفت تیر) و پله های بابا کوهی اقدام به صعود و فرود کرد صعود به این قله با دو فراز و یک فرود همراه است

قله قوچقر

یکی از قلل مرتفع رشته کوه بینالود میباشدبه ارتفاع 3000 متر که در غرب روستای دیزباد بالا واقع شده است در اطراف این روستا دو قله مرتفع قرار دارد یکی به نام قره لوکه که در ابتدا و شرق روستا میباشد و قله دیگر قله قوچقر در غرب و انتهای روستا میباشد برای صعود به این قله های مرتفع ابتدا باید به روستای دیزباد بالا برویم برای رفتن به دیزباد بالا ابتدا از مشهد به بینالود میرویم و سپس از طریق راه روستای قاسم اباد به قاسم اباد و با عبور از این روستا به دیزباد بالا میرسیم در ابتدا و انتهای روستا این قلل مرتفع قرار دارد

قره لوکه

یکی از قلل مرتفع رشته کوه بینالود میباشدبه ارتفاع 2500 متر که درشرق روستای دیزباد بالا واقع شده است در اطراف این روستا دو قله مرتفع قرار دارد یکی به نام قره لوکه که در ابتدا و شرق روستا میباشد و قله دیگر قله قوچقر در غرب و انتهای روستا میباشد برای صعود به این قله های مرتفع ابتدا باید به روستای دیزباد بالا برویم برای رفتن به دیزباد بالا ابتدا از مشهد به بینالود میرویم و سپس از طریق راه روستای قاسم اباد به قاسم اباد و با عبور از این روستا به روستای دیزباد بالا میرسیم در ابتدا و انتهای روستا این قلل مرتفع قرار دارد

قله پنمنه

قله پنمنه با ارتفاع 2150 متر در ابتدای روستای پنمنه و بین دو روستای سیچ و پنمنه واقع شده است این قله در مسیر راهی قدیمی قرار دارد که در گذشته مسافران به کلات میرفتند در نزدیکی این قله یک قله با ساختاری زیبا به نام قله دولولی نیز وجود دارد برای رفتن به این منطقه و صعود به این قله ابتدا باید به روستای کارده رفت از انجا به رستای ال در ده کیلومتری کارده و سپس به روستای پنمنه در ده کیلومتری روستای ال رفت قله دولولی و پنمنه در ابتدای روستا مشخص میباشد

قله دولولی

قله دولولی با ارتفاع 2200 متر در ابتدای روستای پنمنه واقع شده است این قله در مسیر راهی قدیمی قرار دارد که در گذشته مسافران به کلات میرفتند در نزدیکی این قله کوه دیگری به نام پنمنه نیز وجود دارد برای رفتن به این منطقه و صعود به این قله ابتدا باید به روستای کارده رفت از انجا به رستای ال در ده کیلومتری کارده و سپس به روستای پنمنه در ده کیلومتری روستای ال رفت قله دولولی و پنمنه در ابتدای روستا مشخص میباشد کتیبه سنگی خانتاشی نیز در زیر پای جاده و روبروی این قله قرار دارد

قله خواجه مراد

مشهد جاده فریمان کیلومتر هفت پس از بهشت رضا بالا دست ارامگاه خواجه مراد ارتفاع 1270 متر

قله بایرام قلعه(قره لکه بزرگ)

این قله زیبا به شکل مکعب با ارتفاع 2200 متر در رشته کوه هزار مسجد در سر حد مشهد به کلات واقع است دامنه این کوه با شیب تندی به دره سیستان منتهی میشود برای رفتن و صعود به این قله ابتدا به روستای کارده و سپس مارشک و از انجا به روستای خرکت،بعد از روستای خرکت با ادامه کج دره پیش از چشمه گوکان سمت راست سرتیغ سیستان این قله واقع شده است

قله قلعه عماد(مات)

این قله با ارتفاع نزدیک 2500 متر بین روستاهای کلاته عرب،سیچ و ال قرار دارد صعود به این قله بدون تجهیزات فقط از یک سمت میسر است بالای این قله یک قلعه ساخته شده است به سبک قلعه های اسماعیلیان که در برخی کتب تاریخی اشاراتی نیز با ان شده است برای صعود به این قله باید به روستای کارده و سپس با طی ده کیلومتر به روستای ال و از انجا به سمت روستای سیچ برویم قبل از پنمنه دره ای در سمت راست قرار دارد که به سمت قلعه ماد میرود

ارتفاعات امرودک

قله امرودک به ارتفاع 2390 متر در ارتفاعات امرودک در نزدیکی روستایی به همین نام واقع شده است برای رسیدن به این قله باید به خیابان شاهنامه هشتاد در 20 کیلومتری پارک ملت برویم سپس وارد جاده گوارشک شویم و با عبور از روستاهای گوارشک،انداد،ابغد،تلغور به سمت روستای امرودک ادامه مسیر میدهیم این قله قبل از روستا و در رشته ارتفاعات قبل از روستا وافع شده است

قله گوش

این قله در مجاورت روستای گوش واقع شده است گوش در ایین زرتشتی به روز چهاردهم ماه که متعلق به ایزد نگهبان چهارپایان میباشد گفته می شده است برای رفتن به این روستای تاریخی ابتدا به توس در 25 کیلومتری مشهد و از انجا به روستای کارده و یا از جاده کلات و روستای معین اباد به روستای کارده میروید و سپس با عبور از روستاهای کوشک اباد و بهره به روستای گوش میرسید قله گوش همانطور که گفته شد در مجاورت روستا واقع شده است و از حاشیه جاده کاملا به شکل مخروط دیده میشود

ارتفاعات اغداش

این قله زیبا به شکل مکعب با ارتفاع 2200 متر در رشته کوه هزار مسجد در سر حد مشهد به کلات واقع است برای رفتن به این ارتفاعات ابتدا به روستای توس در بیست و پنج کیلومتری شهر مشهد میرویم با خروج از روستا وارد راه روستای زاگ و ماریون میشویم با طی ده کیلومتر به روستای ماریون میرسیم و از انجا با طی شانزده کیلومتر خاکی تا معدن سنگ روستای متروکه اغداش به ارتفاعات میرسیم

منبع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

لذت یک سفر خوش و خاطره انگیز:

پارک ابی ایرانیان

پارک های ابی :  

برای اشنایی بیشتر با پارک های ابی شهر مشهد کلیک بفرمائید

الماس شهر

 شهر بازی ها :

برای اشنایی بیشتر با شهر بازی های شهر مشهد کلیک بفرمائید

پارک گلها

پارک ها و بوستانها :

برای اشنایی بیشتر با پارک ها و بوستان های شهر مشهد کلیک بفرمائید

غذاهای معروف

غذاهای معروف :  

برای اشنایی بیشتر با غذاهای معروف و محلی شهر مشهد کلیک بفرمائید

مراکز خرید شهر مشهد:

 یکی از اصلی ترین برنامه های تفریحی مسافران شهر مشهد به غیر از رفتن و گشت و گذار در مناطق ییلاقی اطراف مشهد گردش کردن و خرید در بازار ها،پاساژها و مراکز خرید میباشد برای اشنایی بیشتر با بازار های شهر مشهد

سوغاتی های شهر مشهد:

ادویه جات سوغات شهر مشهد،معرفی کامل شهرستان مشهد

نبات،زرشک،زعفران،نخود،کشمش،انگشترهای عقیق و فیروزه،سجاده،مهر،تسبیح،عطر،ظروف سنگی و برخی از خشکبار مانند برگه زردالو و…سوغاتی های شهر مشهد میباشندبرای اشنایی بیشتر با سوغات  شهر مشهد 

تقویم رویدادهای گردشگری استان خراسان رضوی:

این رویدادها در 42 روستا،16 بخش،28 شهرستان،28 اقامت گاه بوم گردی و چادر سیاه،10 مکان تاریخی،13 بوستان،13 مجموعه تاریخی و هشت پایگاه پژوهشی برگزار خواهد شد(منبع :سایت وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی)

شاهنامه خوانی

نام رویداد شکل برگذاری تاریخ رویداد
جشن نوروزگاهجشنواره استانی ایام نوروز
جشنواره تیرگانجشنواره محلیاواسط خردادماه
جشن سدهجشنواره محلیاخر اذر ماه
جشن شب یلداجشنواره محلیابان ماه
جشنواره بازی های بومی محلیجشنواره محلی ایام نوروز
جشن روز روستاجشن استانی اول و سیزده فروردین
کشتی چوخهجشنواره استانی فروردین ماه
جشنواره غذاهای سنتیجشن محلیابان ماه
جشن سمنو پزانجشن محلیدیماه
مراسم ایینی بلغور پزانجشن محلیاواسط اردیبهشت ماه
جشن حلیم پزانجشن محلیاواسط اردیبهشت ماه
جشنواره پخت نان محلیجشن محلیخرداد ماه
جشنواره شیر دوشانجشن محلیاواخر فروردین
جشنواره شکوفه های البالوجشن استانی اواخر اردیبهشت ماه
جشنواره شکوفه های گیلاسجشن محلیاواخر اردیبهشت ماه
جشنواره گل غلطانجشن محلیاواخر اردیبهشت ماه
جشنواره موسیقی سنتیجشن محلیابان ماه
جشنواره پرواز بادبادکهاجشن محلیاواسط اردیبهشت
هفته فرهنگی کلات جشن محلی اواسط اردیبهشت ماه
مسابقه دوچرخه سواری چشمه سبزجشن محلی
جشن شیشلیک شاندیزجشن محلیاواسط مرداد ماه
جشن بستنی طرقبهجشن محلیاواسط تیر ماه
جشن خرمنجشن محلی9 و10 خرداد
جشنواره ریواسجشن محلیشهریور ماه
جشن شکوفه بادامجشن محلیاوایل فروردین
جشنواره تاک پلوجشن محلیاواخر فروردین
جشن برداشت نعناجشن محلیاردیبهشت ماه
جشن برداشت الوجشن محلیشهریور ماه
جشن برداشت انگورجشن محلیشهریور ماه
جشن برداشت پستهجشن محلیاواسط مرداد ماه
جشن برداشت گردوجشن محلیمرداد ماه
جشن برداشت انارجشن محلیاوایل مهر ماه
جشن زعفرانجشن محلی اواخر ابانماه
جشنواره شاتوتجشن محلی اواسط خرداد
جشن گیاهان داروییجشن محلی 27 مرداد ماه
جشنواره گردشگری خوافجشنواره استانیاوایل مهرماه
مراسم اربعینایام اربعین

لذت یک سفر خوش و خاطره انگیز:

پارک ابی ایرانیان

پارک های ابی :  

از اصلی ترین برنامه های تفریحی مسافران شهر مشهد گشت و گذار در مناطق ییلاقی،خوردن غذاهای معروف در رستوران ها، خرید کردن از بازار ها ،رفتن به پارک های ابی،گردش کردن در پارک های شهری و استفاده از وسایل متعدد شهر بازی های شهر مشهد میباشد…ادامه مطلب 

باغ گلها بلوار معلم،پارک ها و بوستانهای شهر مشهد،جاذبه های گردشگری شهر مشهد،دیدنی های شهر مشهد

پارک ها و بوستانها :

مهمترین انگیزه های مراجعه به پارکها پر کردن اوقات فراغت،استراحت،ارامش،پیک نیک،سرگرمی و بازی میباشد در مشهد پارک ها و بوستان های متنوعی جهت رسیدن به این اهداف وجود دارد پارک های موضوعی نیز وجود دارند که علاوه بر پر کردن اوغات فراغت با اهدافی مانند اموزش و ….بنا شده اند مانند بوستان دانش …..

اش محلی مشهد

غذاهای معروف :  

مشهدبه شهر غذا شهرت دارد دارای بیشترین واحد در حوضه صنفی رستوران داران در بین شهر های ایران (850 واحد) است دارای بهترین و با کیفیت ترین غذا ها و رستوران ها میباشد دارای غذای ثبت ملی شده (شیشلیک) است دارای غذاخوری های ارائه دهنده غذاهای سنتی و محلی میباشدادامه مطلب 

الماس شرق

 شهر بازی ها :

از اصلی ترین برنامه های تفریحی مسافران شهر مشهد گشت و گذار در مناطق ییلاقی،خوردن غذاهای معروف در رستوران ها، خرید کردن از بازار ها ،رفتن به پارک های ابی،گردش کردن در پارک های شهری و استفاده از وسایل متعدد شهر بازی های شهر مشهد میباشد…ادامه مطلب 

خاص ترین ها:

این موارد هر کدام از بابت موضوعی خاص هستند مثلا تاریخ یا شکل و… که به نظرم  برای گردشگران محترم جذابیت داشته باشد

قلعه عماد

بین روستاهای ال،پنمنه،کلاته عرب در مسیر تاریخی توس به کلات بر بالای کوهی به ارتفاع نزدیک 3000 متر بقایای قلعه ای تاریخی به سبک قلعه های اسماعیلیان قرار دارد این قلعه از سه طرف پرتگاه است و فقط از یک طرف میتوان به داخل ان راه یافت از این قلعه در متون تاریخی یاد شده است امروزه از بقایای این دژ استحکامی دیوارها،برج ها و حوضی ساروجی بر جا مانده است این قلعه از سده نهم هجری مورد استفاده حکام تیموری بوده است و تا زمان صفویه رونق داشته است

منابع:1):اطلاعات شخصی 2):مشهد تالیف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد

سنگ نگاره های پرنواز

دشت باستانی توس به دلیل اقلیم مساعد،وجود مراتع و چشمه های فراوان هزاران سال مسکن و موطن اقوام گوناگون بوده است باستان شناسان دلایل متعددی را عنوان کرده اند که نشان دهنده این قدمت میباشد ازجمله این دلایل میتوان به وجود ابزار های سنگی اشاره کرد. در سالهای 1354،1353 یک هیات مشترک از دیرین شناسان ایرانی و فرانسوی در بررسی اطراف روستای ابروان در فاصله چهل کیلومتری شرق مشهد موفق به کشف 60 عدد ابزار سنگی گردیدند که قدمت این مجموعه به هزاران سال قبل برمی گردد و قدیمی ترین نشانه ابزار سازی در ایران است از دیگر دلایل وجود تپه نادری در جنوب شهر میباشد که موید زیستگاه از هزاره پنجم پیش از میلاد است و پیشرفت و تکامل فرهنگی این منطقه را نشان می دهد. به دلیل اقامت دراز مدت پارت ها در شمال خراسان و استقلال نسبی ان اقوام ناحیه مشهد رونق و ابادانی خود را داشته است. از هزاره اول پیش از میلاد نیز چهار محوطه تاریخی در مشهد توسط باستان شناسان شناسایی شده است. از دلایل دیگر میتوان به وجود اسامی که برگرفته از تاریخ پیش اسلام ایران است اشاره کرد مانند مغان،گوش،بهره،ال و… اما افزون بر این دلایل که عنوان شد در اطراف مشهد سنگ نگاره های بسیاری وجود دارد با نقش های حیوانات،انسان های شکارچی و ایین های سنتی که قدمت این نقوش به دوران نوسنگی بر میگردد مکان بعضی از این سنگ نگاره ها بعضا در ارتفاعات میباشد و بنا به گفته کارشناسان چند کلونی سنگ نگاره در ایران وجود دارد که یکی از انها در شهرستان مشهد و دشت توس واقع است.بیشترین تصویری که در این سنگ نگاره ها به چشم می خورد متعلق به بز کوهی است 

کتیبه خانتاشی

کتیبه سنگی خانتاشی در دره ال است که در ماه صفر 916 هجری قمری برابر با 1510 میلادی به امر سر سلسله ازبکهای شیبانی، ابوالفتح محمد شیبانی خان مشهور به شیبک خان بر روی صخره ای در دره ال نوشته شده است و حاوی شرح فتوحات وی و ادعاهایش مبنی بر خلیفه الرحمن بودن اوست همچنین یاداور شده که معماران وی مشغول بازسازی و عمران شهر توس یا یادگار خانی بوده اند (ظاهرا ان قسمت از باره شهر توس در دروازه شرقی مرو که مرمت شده بنا بر همین فرمان بوده است)منظور از یادگار خانی نام ابداعی شیبک خان برای شهر حماسی توس بوده است چون خواسته با این نام جدید یادگاری از خود باقی بگذارد شیبک خان چند ماه بعد از تحریر این کتیبه به دست شاه اسماعیل صفوی کشته شد اما کتیبه اش تا کنون در دره ال بر جا مانده است

میل روستای اخنگان

در منطقه فرهنگی تاریخی توس و بعد از روستای توس که در 25 کیلومتری شهر مشهد(فاصله از پارک ملت) قرار دارد با عبور از روستاهای شوراب،حسن اباد به روستای تاریخی اخنگان میرسیم در ابتدای روستا برج مقبره ای قرار دارد به نام برج یا میل اخنگان نمونه این برج در شهر های دیگر مانند کاشمر و …وجود دارد ولی این گونه بناها با این تزیینات ریشه در ترکستان دارد و مشهورترین انها گورمیر است میل اخنگان بنایی است اجری که از داخل هشت گوشه و از خارج مدور است در داخل بنا نقش و نگاری دیده نمیشود ولی درخارج دبوار ،نیم ستون ها و بام با کاشی هایی به رنگ لاجوردی،ابی فیروزه ای تزیین شده است این بنا احتمالا متعلق به بانویی است که در دوره تیموری درگذشته است برخی معتقد هستند ارامگاه متعلق به گوهرتاج خواهر گوهر شاد اغا میباشد ….

منابع:1):اطلاعات شخصی2):اثار ایران تالیف اندره گدار،یدا گدار،ماکسیم سیرو

چهار طاقی بازه هور

چهار طاقی بازه هور بنایی چهار ضلعی است که گنبدی بروی ان قرار دارد. این بنا در گذشته به عناصر معماری دیگری در ضلع شرقی متصل بوده است.بنا مربوط به دوره ساسانی و به قرن سوم میلادی تعلق داشته است این بنا در مسیر تاریخی مشهد به زاوه(تربت حیدریه) و 75 کیلومتری مشهد و به فاصله چند کیلومتر بعد از خانه های روستای رباط سفید در راه روستای اسد اباد قرار دارد کاربری این بنا به گفته برخی اتشگاه بوده است و به نام اتشکده بازه هور ان را میشناسند ولی برخی پژوهشگران ان را در زمره چهارطاقی های گاه شماری و محاسبه نجومی در معماری ایران باستان میدانند و برخی نیز مانند اندره گدار علاوه بر این که ان را بنایی مذهبی نمیداند این بنا را به عنوان یکی از ملحقات دو بنای قلعه دختر و قلعه پسر که بر گردنه کوه مجاور قرار دارند به شمار می اورد نام بازه هور به معنای دره خورشید اشاره ای به محل استقرار ان دارد .در غرب روستای رباط سفید روستایی با نام بازه هور نیز وجود دارد 

منابع:

ا):اثار ایران تالیف اندره گدار،یداگدار،ماکسیم سیرو2):مشهد تالیف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد3):اطلاعات شخصی

نقاشی های سقف حمام مهدی قلی بیگ

در زمان مرمت بنای تاریخی حمام مهدی قلی بیگ مشخص گردید سقف و دیوارها در مجموع از 28 لایه تشکیل شده است که پس از لایه برداری بخشی از جداره سیزده لایه نقاشی هویدا گردید نقاشی های لایه سیزدهم این بنا مربوط به اواخر دوره قاجار میباشد و موضوع ان اساطیری،حماسی،داستانهای عاشقانه و داستانهای مردمی برگرفته از اعتقادات و باورهای مردمی که نسل به نسل و سینه به سینه در میان عوام نقل شده است میباشد مانند داستان نبرد امیر ارسلان نامدار با فولاد زره ،نبرد شیرویه با سرهنگ ،فرامرزپسر رستم، درسقف حمام داستانهایی از تغییر وضع لباس ایرانیان و ورود تکنولوژی به ایران نیز دیده میشود…. 

“مرغی دیدم نشسته بر باره طوس        در پیش نهاده کله کیکاووس “

“با کله همی گفت که افسوس افسوس    کو بانگ جرسها و کجا ناله کوس؟”

                                                                            خیام 

حصار تاریخی توس

باروی نیمه ویران طابران توس (در حال بازسازی)به طول هفت کیلومتر و به ارتفاع 12 متر و عرض قسمت پایین 6 متر و عرض در قسمت بالا 2.5 متر دورتا دور شهر تاریخی توس به مساحت 360 هکتار را دربرگرفته است این بارو از گل رس ورز داده به شکل تقریبی دایره ساخته شده است و در گذشته دارای 106 نیم برج و چهار دروازه به نام های رزان،رودبار،مرو،نیشابور بوده است شهر طابران توس دست کم از سده چهارم هجری و حکومت ابومنصور محمدبن عبد الرزاق طوسی حاکم توس دارای باره بوده است از ان پس اولین بار غزها در قرن ششم هجری و بعد مغولها در سده هفتم هجری و پس از ان میرانشاه پسر تیمور در قرن هشتم هجری به ان صدمه زده است و در اخرین مرحله با حمله شیبگ خان انچه از توس باقی مانده بود ویران گشت

منابع:

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مشهد 

هارونیه

بنای هارونیه در شهر تابران توس،جنوب ارامگاه فردوسی و همچنین جنوب کهندژ که مرکز خلافت و سکونت حکام در توس بوده قرار دارد این بنا خانقاه یا ارامگاهی متعلق به قرن هشتم هجری میباشد که بعد از حمله مغول ساخته شده است و به اشتباه ارامگاه هارون الرشید نامیده میشود مقبره هارون الرشید درحرم قرار دارد نام هارونیه ازاوایل قرن چهاردهم روی این بنا گذارده شده است در قسمت جنوبی مجموعه هارونیه مسجد و مدرسه ای متعلق به دوره سلجوقی قرار دارد این بنا که اجری بوده با ستون های مدور و چند کف اجری در مرکز شهر تابران توس و جنوب هارونیه کشف گردید این بنا دارای شبستان ستوندار،حیاط مرکزی و رواقی بر گرداگرد ان است کاربری ان در  ابتدا مسجد بوده و بعدها به بخشی از نظامیه ها یا همان مدارس دوران سلجوقی تبدیل شده است

بقایای جاده ابریشم

در جنوب شهر مشهد و نزدیک روستای شریف اباد بقایای جاده سنگ فرش شده ای وجود دارد که در گذشته راهی مواصلاتی و کاروان رو بوده است و مسافرانی که قصد سفر به توس یا به نیشابور را داشتند از این مسیر رفت و امد میکردند این مسیر خود بخشی از راهی بوده که چین را به اروپا متصل میکرده و به جاده ابریشم معروف است. قسمتی از این راه که سنگ فرش شده است در زمان یکی از حاکمان مشهد در اواخر دوره قاجار انجام گرفته است 

منطقه چشمه گراپ (ثبت ملی شده)در این منطقه چندین چشمه وجود دارد که دارای املاح معدنی میباشند و دائما در حال جوشیدن هستند. چشمه اصلی بر بالای یک بلندی مانند دهانه اتشفشان …….

عوامل طبیعی همچون فرسایش و… از جمله عواملی هستند که چهره طبیعت را دائما تغییر میدهند و از این طریق غارها…برای اشنایی بیشتربا ژئوتوریسم شهر مشهد کلیک بفرمائید

دره سیستان

دره سیستان

برای اشنایی بیشتر با دره سیستان کلیک بفرمائید

دره انجیر روستای ال

دره انجیر

برای اشنایی بیشتر با دره انجیر کلیک بفرمائید

روستای فرخد

کاشت گل گلاب

برای اشنایی بیشتر با روستای فرخد کلیک بفرمائید

خاص ترین ها:

در این قسمت سعی کردیم از بین جاذبه های گردشگری شهر مشهد تعدادی را جدا معرفی کنیم این موارد هر کدام از بابت موضوعی خاص هستند مثلا تاریخ یا شکل و… که به نظرم  برای گردشگران محترم جذابیت داشته باشد

 • سنگ نگاره ها

  سنگ نگاره پرنواز،سنگ نگاره های طرقبه شاندیز،
 • چهارطاقی بازه هور

  چهار طاقی بازه هور،اتشکده مشهد،جاذبه های تاریخی فرهنگی شهر مشهد،جاهای دیدنی مشهد
 • کتیبه خانتاشی

  کتیبه سنگی خانتاشی،اثار تاریخی فرهنگی شهر مشهد
 • چاپارخامه صفی اباد

  چاپار خانه صفی اباد،اثار تاریخی فرهنگی شهر مشهد
 • بقایای جاده ابریشم

  جاده سنگ فرش شده شریف اباد در راه تاریخی توس به نیشابور،حوالی رودخانه طرق
 • حصار تاریخی توس

  برج و باروی شهر تاریخی توس،جاذبه های تاریخی فرهنگی شهر مشهد،جاهای دیدنی مشهد
 • نقاشی های سقف حمام مهدی قلی بیگ

  نقاشی های سقف حمام مهدی قلی بیگ
 • قلعه ماد(عماد)

  قله قلعه عماد،کوه های اطراف مشهد،جاهای دیدنی مشهد،تفرجگاه های مشهد،تفریگاه های مشهد،کوهنوردی

قلعه عماد

بین روستاهای ال،پنمنه،کلاته عرب در مسیر تاریخی توس به کلات بر بالای کوهی به ارتفاع نزدیک 3000 متر بقایای قلعه ای تاریخی به سبک قلعه های اسماعیلیان قرار دارد این قلعه از سه طرف پرتگاه است و فقط از یک طرف میتوان به داخل ان راه یافت از این قلعه در متون تاریخی یاد شده است امروزه از بقایای این دژ استحکامی دیوارها،برج ها و حوضی ساروجی بر جا مانده است این قلعه از سده نهم هجری مورد استفاده حکام تیموری بوده است و تا زمان صفویه رونق داشته است

منابع:1):اطلاعات شخصی 2):مشهد تالیف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد

سنگ نگاره های پرنواز

دشت باستانی توس به دلیل اقلیم مساعد،وجود مراتع و چشمه های فراوان هزاران سال مسکن و موطن اقوام گوناگون بوده است باستان شناسان دلایل متعددی را عنوان کرده اند که نشان دهنده این قدمت میباشد ازجمله این دلایل میتوان به وجود ابزار های سنگی اشاره کرد. در سالهای 1354،1353 یک هیات مشترک از دیرین شناسان ایرانی و فرانسوی در بررسی اطراف روستای ابروان در فاصله چهل کیلومتری شرق مشهد موفق به کشف 60 عدد ابزار سنگی گردیدند که قدمت این مجموعه به هزاران سال قبل برمی گردد و قدیمی ترین نشانه ابزار سازی در ایران است از دیگر دلایل وجود تپه نادری در جنوب شهر میباشد که موید زیستگاه از هزاره پنجم پیش از میلاد است و پیشرفت و تکامل فرهنگی این منطقه را نشان می دهد. به دلیل اقامت دراز مدت پارت ها در شمال خراسان و استقلال نسبی ان اقوام ناحیه مشهد رونق و ابادانی خود را داشته است. از هزاره اول پیش از میلاد نیز چهار محوطه تاریخی در مشهد توسط باستان شناسان شناسایی شده است. از دلایل دیگر میتوان به وجود اسامی که برگرفته از تاریخ پیش اسلام ایران است اشاره کرد مانند مغان،گوش،بهره،ال و… اما افزون بر این دلایل که عنوان شد در اطراف مشهد سنگ نگاره های بسیاری وجود دارد با نقش های حیوانات،انسان های شکارچی و ایین های سنتی که قدمت این نقوش به دوران نوسنگی بر میگردد مکان بعضی از این سنگ نگاره ها بعضا در ارتفاعات میباشد و بنا به گفته کارشناسان چند کلونی سنگ نگاره در ایران وجود دارد که یکی از انها در شهرستان مشهد و دشت توس واقع است.بیشترین تصویری که در این سنگ نگاره ها به چشم می خورد متعلق به بز کوهی است 

کتیبه خانتاشی

کتیبه سنگی خانتاشی در دره ال است که در ماه صفر 916 هجری قمری برابر با 1510 میلادی به امر سر سلسله ازبکهای شیبانی، ابوالفتح محمد شیبانی خان مشهور به شیبک خان بر روی صخره ای در دره ال نوشته شده است و حاوی شرح فتوحات وی و ادعاهایش مبنی بر خلیفه الرحمن بودن اوست همچنین یاداور شده که معماران وی مشغول بازسازی و عمران شهر توس یا یادگار خانی بوده اند (ظاهرا ان قسمت از باره شهر توس در دروازه شرقی مرو که مرمت شده بنا بر همین فرمان بوده است)منظور از یادگار خانی نام ابداعی شیبک خان برای شهر حماسی توس بوده است چون خواسته با این نام جدید یادگاری از خود باقی بگذارد شیبک خان چند ماه بعد از تحریر این کتیبه به دست شاه اسماعیل صفوی کشته شد اما کتیبه اش تا کنون در دره ال بر جا مانده است

میل روستای اخنگان

در منطقه فرهنگی تاریخی توس و بعد از روستای توس که در 25 کیلومتری شهر مشهد(فاصله از پارک ملت) قرار دارد با عبور از روستاهای شوراب،حسن اباد به روستای تاریخی اخنگان میرسیم در ابتدای روستا برج مقبره ای قرار دارد به نام برج یا میل اخنگان نمونه این برج در شهر های دیگر مانند کاشمر و …وجود دارد ولی این گونه بناها با این تزیینات ریشه در ترکستان دارد و مشهورترین انها گورمیر است میل اخنگان بنایی است اجری که از داخل هشت گوشه و از خارج مدور است در داخل بنا نقش و نگاری دیده نمیشود ولی درخارج دبوار ،نیم ستون ها و بام با کاشی هایی به رنگ لاجوردی،ابی فیروزه ای تزیین شده است این بنا احتمالا متعلق به بانویی است که در دوره تیموری درگذشته است برخی معتقد هستند ارامگاه متعلق به گوهرتاج خواهر گوهر شاد اغا میباشد ….

منابع:1):اطلاعات شخصی2):اثار ایران تالیف اندره گدار،یدا گدار،ماکسیم سیرو

چهار طاقی بازه هور

چهار طاقی بازه هور بنایی چهار ضلعی است که گنبدی بروی ان قرار دارد. این بنا در گذشته به عناصر معماری دیگری در ضلع شرقی متصل بوده است.بنا مربوط به دوره ساسانی و به قرن سوم میلادی تعلق داشته است این بنا در مسیر تاریخی مشهد به زاوه(تربت حیدریه) و 75 کیلومتری مشهد و به فاصله چند کیلومتر بعد از خانه های روستای رباط سفید در راه روستای اسد اباد قرار دارد کاربری این بنا به گفته برخی اتشگاه بوده است و به نام اتشکده بازه هور ان را میشناسند ولی برخی پژوهشگران ان را در زمره چهارطاقی های گاه شماری و محاسبه نجومی در معماری ایران باستان میدانند و برخی نیز مانند اندره گدار علاوه بر این که ان را بنایی مذهبی نمیداند این بنا را به عنوان یکی از ملحقات دو بنای قلعه دختر و قلعه پسر که بر گردنه کوه مجاور قرار دارند به شمار می اورد نام بازه هور به معنای دره خورشید اشاره ای به محل استقرار ان دارد .در غرب روستای رباط سفید روستایی با نام بازه هور نیز وجود دارد 

منابع:

ا):اثار ایران تالیف اندره گدار،یداگدار،ماکسیم سیرو2):مشهد تالیف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد3):اطلاعات شخصی

نقاشی های سقف حمام مهدی قلی بیگ

در زمان مرمت بنای تاریخی حمام مهدی قلی بیگ مشخص گردید سقف و دیوارها در مجموع از 28 لایه تشکیل شده است که پس از لایه برداری بخشی از جداره سیزده لایه نقاشی هویدا گردید نقاشی های لایه سیزدهم این بنا مربوط به اواخر دوره قاجار میباشد و موضوع ان اساطیری،حماسی،داستانهای عاشقانه و داستانهای مردمی برگرفته از اعتقادات و باورهای مردمی که نسل به نسل و سینه به سینه در میان عوام نقل شده است میباشد مانند داستان نبرد امیر ارسلان نامدار با فولاد زره ،نبرد شیرویه با سرهنگ ،فرامرزپسر رستم، درسقف حمام داستانهایی از تغییر وضع لباس ایرانیان و ورود تکنولوژی به ایران نیز دیده میشود…. 

“مرغی دیدم نشسته بر باره طوس        در پیش نهاده کله کیکاووس “

“با کله همی گفت که افسوس افسوس    کو بانگ جرسها و کجا ناله کوس؟”

                                                                            خیام 

حصار تاریخی توس

باروی نیمه ویران طابران توس (در حال بازسازی)به طول هفت کیلومتر و به ارتفاع 12 متر و عرض قسمت پایین 6 متر و عرض در قسمت بالا 2.5 متر دورتا دور شهر تاریخی توس به مساحت 360 هکتار را دربرگرفته است این بارو از گل رس ورز داده به شکل تقریبی دایره ساخته شده است و در گذشته دارای 106 نیم برج و چهار دروازه به نام های رزان،رودبار،مرو،نیشابور بوده است شهر طابران توس دست کم از سده چهارم هجری و حکومت ابومنصور محمدبن عبد الرزاق طوسی حاکم توس دارای باره بوده است از ان پس اولین بار غزها در قرن ششم هجری و بعد مغولها در سده هفتم هجری و پس از ان میرانشاه پسر تیمور در قرن هشتم هجری به ان صدمه زده است و در اخرین مرحله با حمله شیبگ خان انچه از توس باقی مانده بود ویران گشت

منابع:

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مشهد 

هارونیه

بنای هارونیه در شهر تابران توس،جنوب ارامگاه فردوسی و همچنین جنوب کهندژ که مرکز خلافت و سکونت حکام در توس بوده قرار دارد این بنا خانقاه یا ارامگاهی متعلق به قرن هشتم هجری میباشد که بعد از حمله مغول ساخته شده است و به اشتباه ارامگاه هارون الرشید نامیده میشود مقبره هارون الرشید درحرم قرار دارد نام هارونیه ازاوایل قرن چهاردهم روی این بنا گذارده شده است در قسمت جنوبی مجموعه هارونیه مسجد و مدرسه ای متعلق به دوره سلجوقی قرار دارد این بنا که اجری بوده با ستون های مدور و چند کف اجری در مرکز شهر تابران توس و جنوب هارونیه کشف گردید این بنا دارای شبستان ستوندار،حیاط مرکزی و رواقی بر گرداگرد ان است کاربری ان در  ابتدا مسجد بوده و بعدها به بخشی از نظامیه ها یا همان مدارس دوران سلجوقی تبدیل شده است

بقایای جاده ابریشم

در جنوب شهر مشهد و نزدیک روستای شریف اباد بقایای جاده سنگ فرش شده ای وجود دارد که در گذشته راهی مواصلاتی و کاروان رو بوده است و مسافرانی که قصد سفر به توس یا به نیشابور را داشتند از این مسیر رفت و امد میکردند این مسیر خود بخشی از راهی بوده که چین را به اروپا متصل میکرده و به جاده ابریشم معروف است. قسمتی از این راه که سنگ فرش شده است در زمان یکی از حاکمان مشهد در اواخر دوره قاجار انجام گرفته است 

چشمه سبز،جاذبه های گردشگری شهر مشهد،جاهای دیدنی مشهد،جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی
چشمه گراپ،چشمه اب دارای مواد معدنی،جاذبه های گردشگری شهر مشهد،جاهای دیدنی مشهد،جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی
روستای ییلاقی تاریخی کنگ
غول سنگی،ژئوتوریسم

چشمه گراپ

در جنوب مشهد و نزدیک عوارضی ملک اباد و حاشیه بزرگراه تابلوی منابع طبیعی با فاصله از جاده قرار داده شده که منطقه ای را معرفی میکند که ثبت ملی شده است در این منطقه چندین چشمه وجود دارد که دارای املاح معدنی میباشند و دائما در حال جوشیدن هستند. چشمه اصلی بر بالای یک بلندی مانند ….

قدیمی ترین هتل ایران که هنوز فعالیت میکند

هتل تاریخی پارس محله ارگ،اثار تاریخی فرهنگی شهر مشهد

هتل پارس قدیمی ترین هتل ایران است که هنوز فعالیت می کند این هتل از بناهای به جا مانده در محله ارگ میباشد که در سال 1316 به عنوان اولین مکان اقامتی مشهد با شیوه پذیرایی جدید با معماری روسی ساخته شد

برای اشنایی بیشتر با این هتل تاریخی کلیک بفرمائید

مطالب پیشنهادی ما به شما:

از دیرباز مرسوم بوده افرادی که به مسافرت می رفتند کالایی را به عنوان سوغات و یا ره اورد خریداری میکردند و به فامیل،اقوام ویا دوستان هدیه میدادند

خدمات

وبسایت مشهد رخسار در اینده به مسافران و گردشگران محترم خدمات زیر را ارائه خواهد کرد

تهیه بلیط
رزرو هتل
ترنسفر
معرفی مراکز خرید

از دیرباز مشهد سالانه میزبان مسافرانی بوده که به قصد زیارت،تجارت و یا به دلیل این که مشهد در مسیر شاهراه تاریخی خراسان قرار داشته به این شهر سفر می کردند امروزه نیز گردشگران زیادی به قصد زیارت،سیاحت،خرید و استفاده از مراکز تفریحی متعدد ویا بازدید از اثار تاریخی فراوان به این شهر سفر میکنند ما نیز برای اشنایی بیشتر گردشگران به معرفی تمامی این جاذبه ها میپردازیم

لطفا دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید

کلیه حقوق این مجموعه متعلق به سایت مشهد رخسار میباشد استفاده از مطالب و تصاویر سایت فقط در صورت ذکر منبع و درج لینک مستقیم به آن مطلب مجاز است