• راه های تاریخی

    جاده سنگ فرش شده شریف اباد قسمتی از راه تاریخی توس به نیشابور

  • راه های تاریخی

    زو پیرزن قسمتی از راه تاریخی توس به مرو

  • راه های تاریخی

    قسمتی از راه تاریخی توس به خبوشان

مشهد>درباره مشهد>راه های مشهد

معرفی راه های شهر مشهد:

Mashhad Roads

منابع:

1-مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

نقشه راه های اصلی برون شهری شهر مشهد

فاصله مراکز شهرستان ها تا شهر مشهد

استانشهرستانمرکز شهرستانفاصله تا مشهد
تهرانتهرانتهران904 کیلومتر
اصفهاناصفهاناصفهان1246 کیلومتر
فارسشیرازشیراز1354 کیلومتر
اذربایجان شرقیتبریزتبریز1516 کیلومتر
البرزکرجکرج949 کیلومتر
خوزستاناهوازاهواز1603 کیلومتر
قمقمقم963 کیلومتر
کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه1377 کیلومتر
اذربایجان غربیارومیهارومیه1655 کیلومتر
گیلانرشترشت1061 کیلومتر
تهرانشهریارشهریار934 کیلومتر
کرمانکرمانکرمان915 کیلومتر
هرمزگانبندرعباسبندرعباس1400 کیلومتر
همدانهمدانهمدان1198 کیلومتر
سیستان و بلوچستانزاهدانزاهدان950 کیلومتر
یزدیزدیزد916 کیلومتر
اردبیلاردبیلاردبیل1318 کیلومتر
قزوینقزوینقزوین1050 کیلومتر
مرکزیاراکاراک1099 کیلومتر
تهراناسلام شهراسلام شهر916 کیلومتر
تهرانبهارستانبهارستان900 کیلومتر
مازندرانبابلبابل739 کیلومتر
زنجانزنجانزنجان1227 کیلومتر
لرستانخرم ابادخرم اباد1275 کیلومتر
مازندرانساریساری696 کیلومتر
کردستانسنندجسنندج1368 کیلومتر
گلستانگرگانگرگان565 کیلومتر
خراسان رضوینیشابورنیشابور125 کیلومتر
خوزستاندزفولدزفول1460 کیلومتر
مازندرانآملآمل770 کیلومتر
تهرانملاردملارد943 کیلومتر
اصفهانکاشانکاشان1054 کیلومتر
تهرانپاکدشتپاکدشت864 کیلومتر
تهرانریری893 کیلومتر
گلستانگنبد کاووسگنبد کاووس482 کیلومتر
اذربایجان غربیخویخوی1681 کیلومتر
لرستانبروجردبروجرد1212 کیلومتر
کرمانسیرجانسیرجان1095 کیلومتر
خراسان شمالی بجنوردبجنورد258 کیلومتر
فارسمرودشتمرودشت1303 کیلومتر
اصفهانخمینی شهرخمینی شهر1252 کیلومتر
اصفهاننجف ابادنجف اباد1272 کیلومتر
تهرانقدسقدس928 کیلومتر
چهار محال بختیاریشهرکردشهر کرد1349 کیلومتر
کرمانرفسنجانرفسنجان960 کیلومتر
مازندرانقائم شهر قائم شهر722 کیلومتر
کزمانجیرفتجیرفت1153 کیلومتر
خراسان رضویسبزوارسبزوار240 کیلومتر
کهکیلویه بویر احمدبویر احمدیاسوج1294 کیلومتر
بوشهربوشهربوشهر1637 کیلومتر
خوزستانابادانابادان1720 کیلومتر
خوزستانبندر ماهشهربندر ماهشهر1710 کیلومتر
تهرانرباط کریمرباط کریم931 کیلومتر
همدانملایرملایر1202 کیلومتر
تهرانورامینورامین875 کیلومتر
مرکزیساوهساوه1020 کیلومتر
سیستان و بلوچستانچابهارچابهار1584 کیلومتر
البرزفردیسفردیس948 کیلومتر
تهرانقرچکقرچک878 کیلومتر
خراسان رضویتربت جام تربت جام 173 کیلومتر
فارسکازرونکازرون1483 کیلومتر
اصفهانلنجانزرین شهر1293 کیلومتر
اذربایجان شرقیمراغهمراغه1480 کیلومتر
خراسان جنوبیبیرجندبیرجند504 کیلومتر
البرزساوجبلاغهشتگرد976 کیلومتر
هرمزگانمینابمیناب1408 کیلومتر
سیستان و بلوچستانایرانشهرایرانشهر1275 کیلومتر
بوشهردشتستانبرازجان1576 کیلومتر
اذربایجان غربیبوکانبوکان1540 کیلومتر
اصفهانفلاورجانفلاورجان1269 کیلومتر
اذربایجان شرقی مرندمرند1589 کیلومتر
البرزقزوینالوند1048 کیلومتر
اذربایجان غربیمهابادمهاباد1589 کیلومتر
ایلامایلامایلام1548 کیلومتر
اصفهانشاهین شهرشاهین شهر1231 کیلومتر
فارسجهرمجهرم1488 کیلومتر
کرمانبمبم1112 کیلومتر
کردستانسقزسقز1506 کیلومتر
اذربایجان غربیمیاندوابمیاندواب1542 کیلومتر
خراسان رضویتربت حیدریهتربت حیدریه155 کیلومتر
سمنانشاهرودشاهرود502 کیلومتر
فارسلارستانلار1466 کیلومتر
چهار محال بختیاریلردگانلردگان1456 کیلومتر
خوزستانشوششوش1489 کیلومتر
فارسفسافسا1374 کیلومتر
فارسداراب1365 کیلومتر
گیلانتالشهشتپر1165 کیلومتر
خوزستانایذهایذه1578 کیلومتر
اذربایجان غربیسلماسسلماس1679 کیلومتر
سمنانسمنانسمنان681 کیلومتر
کردستانمریوانمریوان1477 کیلومتر
خوزستانشوشترشوشتر1517 کیلومتر
سیستان و بلوچستانسراوانسراوان1282 کیلومتر
سیستان و بلوچستانراسکراسک1440 کیلومتر
اذربایجان شرقی میانهمیانه1358 کیلومتر
خوزستانبهبهانبهبهان1511کیلومتر
همداننهاوندنهاوند1252 کیلومتر
اردبیلپارس ابادپارس اباد1544 کیلومتر
لرستاندوروددورود1245 کیلومتر
خراسان رضویقوچانقوچان133 کیلومتر
سیستان و بلوچستانخاشخاش1129 کیلومتر
قزوینتاکستانتاکستان1086 کیلومتر
خوزستاناندیمشکاندیمشک1449 کیلومتر
خوزستانخرمشهرخرمشهر1730 کیلومتر
قزوینطلعتاتطلعتات
تهرانپردیسپردیس861 کیلومتر
خراسان رضویکاشمرکاشمر249 کیلومتر
گیلانلاهیجانلاهیجان1019 کیلومتر
لرستانکوهدشتکوهدشت1364 کیلومتر
مازندرانتنکابنتنکابن925 کیلومتر
سیستان و بلوچستانزابلزابل862 کیلومتر
زنجانخدابندهقیدار1199 کیلومتر
اصفهانشهررضاشهررضا1326 کیلومتر
هرمزگانبندر لنگهبندر لنگه 1565 کیلومتر
کردستانبانهبانه1565 کیلومتر
اذربایجان شرقیاسکواسکو1544 کیلومتر
خراسان رضویچنارانچناران54 کیلومتر
اذربایجان شرقیاهراهر1592 کیلومتر
البرزنظر ابادنظر اباد989 کیلومتر
زنجانابهرابهر1138 کیلومتر
اصفهانمبارکهمبارکه1305 کیلومتر
اردبیلمشگین شهرمشگین شهر1407 کیلومتر
هرمزگانقشمقشم1525 کیلومتر
گیلانرودسررودسر992 کیلومتر
خراسان شمالیشیروانشیروان194 کیلومتر
لرستاندلفاننوراباد1306 کیلومتر
سیستان و بلوچستاننیک شهرنیک شهر1444 کیلومتر
کرمانشاهاسلام اباد غرباسلام اباد غرب1444 کیلومتر
گلستانعلی ابادعلی اباد524 کیلومتر
گیلانلنگرودلنگرود1005 کیلومتر
کردستانقروهقروه1278 کیلومتر
گیلانبندر انزلیبندر انزلی1096 کیلومتر
خراسان رضوی خواف خواف284 کیلومتر
مازندراننوشهرنوشهر860 کیلومتر
اذربایجان غربیپیرانشهرپیرانشهر1661 کیلومتر
خوزستانشادگانشادگان1696 کیلومتر
کرمانزرندزرند876 کیلومتر
لرستانالیگودرزالیگودرز1209 کیلومتر
اذربایجان شرقیشبسترشبستر1586 کیلومتر
مازندرانبابلسربابلسر758 کیلومتر
اذربایجان شرقی بناببناب1497 کیلومتر
گلستانآق قلاآق قلا562 کیلومتر
کهگیلویه و بویر احمدکهگیلویهدهدشت1462 کیلومتر
اذربایجان غربینقدهنقده1614 کیلومتر
همدانکبودرآهنگکبودرآهنگ1173 کیلومتر
تهراندماونددماوند843 کیلومتر
اذربایجان شرقیسرابسراب1404 کیلومتر
گیلانصومعه سراصومعه سرا1091 کیلومتر
هرمزگانروداندهبارز1346 کیلومتر
کهگیلویه بویر احمدگچساراندوگنبدان1447 کیلومتر
قزوینبوئین زهرابوئین زهرا1037 کیلومتر
چهار محال بختیاریبروجنبروجن1355 کیلومتر
اصفهانبرخواردولت اباد1230 کیلومتر
مازندراننورنور812 کیلومتر
فارسفیروزابادفیروز اباد1463 کیلومتر
خراسان شمالیاسفرایناسفراین325 کیلومتر
مازندراننکانکا672 کیلومتر
همدانبهاربهار1210 کیلومتر
اذربایجان غربیسردشتسردشت1633 کیلومتر
مرکزیشازندشازند1135 کیلومتر
خراسان رضویتایبادتایباد237 کیلومتر
فارسممسنینوراباد1390 کیلومتر
گلستانکلالهکلاله456 کیلومتر
مازندرانچالوسچالوس867 کیلومتر
خراسان جنوبیقائناتقائنات397 کیلومتر
خوزستانرامهرمزرامهرمز1691 کیلومتر
خوزستانمسجد سلیمانمسجد سلیمان1583 کیلومتر
فارسنی ریزنی ریز1262 کیلومتر
آذربایجان شرقیملکانملکان1518 کیلومتر
آذربایجان شرقیآذر شهر آذر شهر 1567 کیلومتر
گیلانآستانه اشرفیهآستانه اشرفیه1029 کیلومتر
خوزستاندشت آزادگانسوسنگرد1652 کیلومتر
بوشهر کنگانکنگان1692 کیلومتر
همدانرزنرزن1181کیلومتر
کرمانرودبار جنوبرودبار1237 کیلومتر
خوزستانکارونکوت عبدالله1612 کیلومتر
خوزستانباغ ملکباغ ملک1620 کیلومتر
مرکزیخمینخمین1153 کیلومتر
کرمانشهر بابکشهر بابک1147 کیلومتر
اصفهانآران و بید گلآران و بیدگل1060 کیلومتر
کردستانکامیارانکامیاران1428 کیلومتر
بوشهرگناوهگناوه1656 کیلومتر
خرآسان شمالیمانه و سملقانآشخانه301 کیلومتر
همدانتویسرکانتویسرکان1256 کیلومتر
همداناسد آباداسدآباد1247 کیلومتر
فارسآبادهآباده1134 کیلومتر
یزدمیبدمیبد926 کیلومتر
خرآسان رضویفریمانفریمان85 کیلومتر
مازندرآنمحمودآبادمحمودآباد789 کیلومتر
سیستان و بلوچستانکنارککنارک1563 کیلومتر
یزداردکاناردکان933 کیلومتر
خرآسان رضویسرخسسرخس202 کیلومتر
گلستانآزادشهرآزادشهر489 کیلومتر
خوزستانباویملاثانی1571 کیلومتر
کرمانکهنوجکهنوج1249 کیلومتر
چهار محال و بختیاریفارسانفارسان1382 کیلومتر
اذربایجان شرقی بستان آبادبستان آباد1468 کیلومتر
آذربایجان غربیماکوماکو1772 کیلومتر
گیلانرودباررودبار1164 کیلومتر
قزوینآبیکآبیک995 کیلومتر
سمناندامغاندامغان565 کیلومتر
فارساقلیداقلید1133 کیلومتر
اذربایجان غربیشاهین دژشاهین دژ1536 کیلومتر
خوزستانامیدیهامیدیه1725 کیلومتر
گیلانفومنفومن1091 کیلومتر
فارسلامردلامرد1634 کیلومتر
گیلانآستاراآستارا1238 کیلومتر
فارسسپیداناردکان1312 کیلومتر
اصفهانگلپایگانگلپایگان1180 کیلومتر
کردستانبیجاربیجار1367 کیلومتر
خرآسان رضویگنابادگناباد294 کیلومتر
کرمانریگانریگان900 کیلومتر
اردبیلخلخالخلخال1207 کیلومتر
تهرانپیشواپیشوا869 کیلومتر
بوشهردشتیخورموج1669 کیلومتر
گلستانرامیانرامیان449 کیلومتر
کرمانشاهسرپل ذهابسر پل ذهاب1524 کیلومتر
سیستان و بلوچستانسیب و سورانسوران1271 کیلومتر
کرمانبافت بافت1075 کیلومتر
فارسکوارکوار1402 کیلومتر
کرمانعنبر آبادعنبرآباد1183 کیلومتر
کرمانبردسیربردسیر981 کیلومتر
کرمانشاهسنقرسنقر1302 کیلومتر
اذربایجان غربیتکابتکاب1455 کیلومتر
هرمزگانبستکبستک1631 کیلومتر
کردستاندیواندرهدیواندره1413 کیلومتر
گلستانترکمنبندر ترکمن607 کیلومتر
کرمانشاههرسینهرسین1370 کیلومتر
مازندرانجویبارجویبار721 کیلومتر
سمنانگرمسارگرمسار796 کیلومتر
اردبیلگرمیگرمی1436 کیلومتر
بوشهرتنگستانآهرم1628 کیلومتر
کرمانقلعه گنجقلعه گنج1318 کیلومتر
کرمانشاهکنگاورکنگاور1282 کیلومتر
خرآسان رضویبردسکنبردسکن292 کیلومتر
لرستانسلسلهالشتر1323 کیلومتر
گلستانمینو دشتمینو دشت464 کیلومتر
کرمانشاهجوانرودجوانرود1458 کیلومتر
لرستانازناازنا1188 کیلومتر
سیستان و بلوچستانزهکزهک888 کیلومتر
مازندرانرامسررامسر949 کیلومتر
اصفهانسمیرمسمیرم1409 کیلومتر
بوشهر عسلویهبندر عسلویه1700 کیلومتر
اذربایجان غربیاشنویه اشنویه1645 کیلومتر
لرستانپل دخترپل دختر1388 کیلومتر
فارسزرین دشت حاجی اباد1427 کیلومتر
خرآسان جنوبی طبسطبس565 کیلومتر
خرآسان رضوی درگزدرگز265 کیلومتر
اصفهانتیران و کرونتیران1279 کیلومتر
گلستانکردکویکردکوی595 کیلومتر
فارسقیر و کارزینقیر1534 کیلومتر
اذربایجان شرقیعجب شیرعجب شیر1519 کیلومتر
کرمانشاهصحنهصحنه1313 کیلومتر
سیستان و بلوچستانمهرستانمهرستان1279 کیلومتر
بوشهر جمجم1631 کیلومتر
گیلان رضوانشهررضوانشهر1131 کیلومتر
خرآسان رضویبینالودبینالود70 کیلومتر
هرمزگانحاجی آبادحاجی آباد1233 کیلومتر
آذربایجان شرقیهریسهریس1539 کیلومتر
فارساستهباناستهبان1301 کیلومتر
گلستانگمیشانگمیشان627 کیلومتر
زنجانخرمدرهخرم دره1142 کیلومتر
سیستان و بلوچستاندلگانگلمورتی1405 کیلومتر
خرآسان رضویزاوهدولت آباد189 کیلومتر
کرمانفهرجفهرج1168 کیلومتر
کرمانمنوجانمنوجان1318 کیلومتر
ایلام دهلراندهلران1576 کیلومتر
خوزستانگتوندگتوند1517 کیلومتر
فارسمهرمهر1672 کیلومتر
کردستاندهگلاندهگلان1314 کیلومتر
سیستان و بلوچستانهیرمنددوست محمد894 کیلومتر
مرکزیزرندیهمأمونیه984 کیلومتر
گلستانگالیکشگالیکش454 کیلومتر
اذربایجان شرقیجلفاجلفا1653 کیلومتر
سیستان و بلوچستانقصرقندقصرقند1507 کیلومتر
گلستانمراوه تپهمراوه434 کیلومتر
خرآسان رضویرشتخواررشتخوار216 کیلومتر
اردبیلنمیننمین1294 کیلومتر
بوشهردیربندر دیر1715 کیلومتر
کرمانشاهپاوهپاوه1490 کیلومتر
خرآسان شمالی فاروجفاروج162 کیلومتر
مازندرانفریدونکنارفریدونکنار769 کیلومتر
خرآسان شمالیراز و جرگلانراز366 کیلومتر
هرمزگانجاسکبندر جاسک1634 کیلومتر
ایلامچرداولسرآبله1511 کیلومتر
آذربایجان شرقیهشترودهشترود1416 کیلومتر
کرمانشاهگیلانغربگیلانغرب1524 کیلومتر
هرمزگانخمیربندر خمیر1475 کیلومتر
اذربایجان غربیشوطشوط1749 کیلومتر
مرکزیمحلاتمحلات1098 کیلومتر
مازندرانمیاندرودمیاندرود710 کیلومتر
فارسخرامهخرامه1327 کیلومتر
خرآسان رضویباخرزباخرز218 کیلومتر
خرآسان رضویجویننقاب323 کیلومتر
کرماننرماشیرنرماشیر1146 کیلومتر
گیلانشفتشفت1089 کیلومتر
مرکزیخندابخنداب1184 کیلومتر
خوزستانرامشیررامشیر 1700 کیلومتر
فارسگراشگراش1486 کیلومتر
خوزستانحمیدیهحمیدیه1623 کیلومتر
خرآسان جنوبیدرمیاناسدیه573 کیلومتر
مازندرانعباس ابادعباس اباد901 کیلومتر
اذربایجان شرقیورزقانورزقان1573 کیلومتر
گیلانماسالماسال1114 کیلومتر
یزدمهریزمهریز955 کیلومتر
خرآسان رضویخلیل آبادخلیل آباد267 کیلومتر
مرکزیدلیجاندلیجان1070 کیلومتر
یزدابرکوهابرکوه1067 کیلومتر
خرآسان جنوبینهبنداننهبندان692 کیلومتر
خرآسان رضویمه ولاتفیض آباد222 کیلومتر
اردبیلبیله سواربیله سوار1488 کیلومتر
چهار محال بختیاریکیارشلمزار1377 کیلومتر
یزدبافقبافق972 کیلومتر
هرمزگانپارسیانپارسیان1786 کیلومتر
فارسخرم بیدصفا شهر1169 کیلومتر
فارسبواناتبوانات1213 کیلومتر
اصفهانفریدونداران1245 کیلومتر
ایلام ایوانایوان1511 کیلومتر
خرآسان رضویجغتایجغتای339 کیلومتر
سیستان و بلوچستانفنوجفنوج1430 کیلومتر
چهارمحال و بختیاریاردلاردل1412 کیلومتر
سیستان و بلوچستاننیمروزادیمی867 کیلومتر
ایلامآبدانانآبدانان1474 کیلومتر
کرمانشاهروانسرروانسر1434 کیلومتر
خوزستاناندیکاقلعه خواجه1630 کیلومتر
سمنانمهدی شهرمهدی شهر696 کیلومتر
اذربایجان غربیچایپارهچایپاره1488 کیلومتر
تهرانشمیراناتشمیرانات907 کیلومتر
گیلانسیاهکلسیاهکل1034 کیلومتر
زنجانطارمآب بر1213 کیلومتر
گلستانبندرگزبندرگز612 کیلومتر
اذربایجان شرقیکلیبرکلیبر1536 کیلومتر
هرمزگانسیریکسیریک1488 کیلومتر
خرآسان جنوبیفردوسفردوس375 کیلومتر
فارسفراشبندفراشبند1518 کیلومتر
سیستان و بلوچستانمیرجاوهمیرجاوه1040 کیلومتر
اذربایجان غربی چالدرانسیه چشمه1755 کیلومتر
کردستانسروابادسرواباد1462 کیلومتر
فارسرستممصیری1372 کیلومتر
اصفهاننطنزنطنز1133 کیلومتر
مازندرانسوادکوهپل سفید772 کیلومتر
یزدتفتتفت936 کیلومتر
قزوینآوجآوج1145 کیلومتر
ایلامدره شهردره شهر1435 کیلومتر
گیلاناملشاملش1003 کیلومتر
کرمانراورراور783 کیلومتر
فارسارسنجانارسنجان1265 کیلومتر
کهگیلویه و بویر احمددناسی سخت1318 کیلومتر
اذربایجان غربیپلدشتپلدشت1735 کیلومتر
اصفهاناردستاناردستان1169 کیلومتر
لرستانچگنیسراب دوره1311 کیلومتر
کهگیلویه و بویر احمدکوهرنگچلگرد1336 کیلومتر
فارسخنجخنج1573 کیلومتر
سیستان و بلوچستانهامونمحمد اباد879 کیلومتر
خرآسان جنوبیسربیشهسربیشه567 کیلومتر
خرآسان جنوبیزیرکوهحاجی اباد479 کیلومتر
مازندرانگلوگاهگلوگاه623 کیلومتر
زنجانماه نشانماه نشان1328 کیلومتر
همدانفامنینفامنین1137 کیلومتر
اصفهاننائیننائین999 کیلومتر
لرستانرومشگانچقابل1405 کیلومتر
خوزستانهویزههویزه1666 کیلومتر
خوزستانهندیجانهندیجان1787 کیلومتر
سمنانمیامیمیامی438 کیلومتر
کرمانارزوئیهارزوئیه1186 کیلومتر
کهگیلویه و بویر احمدبهمئیلیکک1553 کیلومتر
فارسسروستانسروستان1395 کیلومتر
خوزستانلالیلالی1540 کیلومتر
البرزاشتهارداشتهارد1009 کیلومتر
خرآسان رضویفیروزهفیروزه160 کیلومتر
خرآسان رضویخوشابسلطان اباد212 کیلومتر
کرمانانارانار1057 کیلومتر
خرآسان شمالیجاجرمجاجرم417 کیلومتر
زنجانایجرودزرین اباد1259 کیلومتر
یزدخاتمهرات1226 کیلومتر
مرکزی کمیجانکمیجان1159 کیلومتر
خرآسان رضویکلات نادریکلات نادری156 کیلومتر
کرمانشاهدالاهوکرند غرب1480 کیلومتر
اصفهانفریدونشهرفریدونشهر1283 کیلومتر
کرمانرابررابر1090 کیلومتر
کرمانشاهثلاث بابا جانیتازه اباد1511 کیلومتر
هرمزگانبشاگردسردشت1460 کیلومتر
بوشهردیلمبندر دیلم1845 کیلومتر
چهارمحال و بختیاریسامانسامان1323 کیلومتر
اصفهاندهاقاندهاقان1234 کیلومتر
کرمانفاریابفاریاب1258 کیلومتر
تهرانفیروزکوهفیروزکوه761 کیلومتر
کهگیلویه بویر و احمدچرامچرام1472 کیلومتر
خرآسان جنوبیسرایانسرایان412 کیلومتر
اصفهانخوانسارخوانسار1206 کیلومتر
اذربایجان شرقیخداآفرینخمارلو1549 کیلومتر
یزداشکذراشکذر902 کیلومتر
اردبیلاصلاندوزاصلاندوز1507 کیلومتر
اصفهانچادگانچادگان1341 کیلومتر
خرآسانبجستانبجستان310 کیلومتر
اذربایجان شرقیچاراویماققره آغاج1396 کیلومتر
فارسپاسارگادسعادت شهر1240 کیلومتر
ایلاممهرانمهران1629 کیلومتر
زنجانسلطانیهسلطانیه1194 کیلومتر
مرکزیفراهانفرمهین1105 کیلومتر
چهار محال و بختیاریبنبن1363 کیلومتر
خرآسان جنوبیخوسفخوسف539 کیلومتر
خرآسان جنوبیبشرویهبشرویه466 کیلومتر
خراسان شمالیگرمهگرمه408 کیلومتر
مرکزیتفرشتفرش1074 کیلومتر
مازندرانسوادکوه شمالیشیرگاه745 کیلومتر
اصفهانبوئین میاندشتبوئین میاندشت1246 کیلومتر
کرمانشاهقصرشیرینقصرشیرین1555 کیلومتر
مازندرانکلاردشتکلاردشت918 کیلومتر
اردبیلکوثرگیوی1237 کیلومتر
خوزستانهفتکلهفتکل1628 کیلومتر
خرآسان رضویداورزنداورزن323 کیلومتر
کهگیلویه و بویر احمدلندهلنده1565 کیلومتر
کهگیلویه و بویر احمدباشتباشت1405 کیلومتر
کرمانکوهبنانکوهبنان845 کیلومتر
ایلامملکشاهیارکواز1589 کیلومتر
اردبیلنیرنیر1355 کیلومتر
اصفهانخور و بیابانکخور755 کیلومتر
مازندرانسیمرغکیاکلا726 کیلومتر
اردبیلسرعینسرعین1349 کیلومتر
خوزستانآغاجاریآغاجاری1741 کیلومتر
یزدبهابادبهاباد892 کیلومتر
البرزطالقانطالقان1042 کیلومتر
مرکزیآشتیانآشتیان1068 کیلومتر
ایلامبدرهبدره1477 کیلومتر
سمنانسرخهسرخه706 کیلومتر
ایلامسیروانلومار1560 کیلومتر
سمنانآرادانآرادان781 کیلومتر
هرمزگانابوموسیابوموسی1579 کیلومتر
فارسزرقانزرقان1320 کیلومتر
فارسکوه چنارقائمیه1473 کیلومتر
فارسخفرباب انار1442 کیلومتر
فارساوزاوز1508 کیلومتر
فارسبیضابیضا1301 کیلومتر
فارسبختگانآباده طشک1323 کیلومتر
فارسسرچهانکره ای1274 کیلومتر
سیستان و بلوچستانسربازسرباز1380 کیلومتر
سیستان و بلوچستاندشتیارینگور1570 کیلومتر
سیستان و بلوچستانتفتاننوک آباد1076 کیلومتر
خرآسان رضویکوهسرخریوش238 کیلومتر
ایلامهلیلانتوحید1474 کیلومتر
کهگیلویه و بویر احمدمارگونمارگون1534 کیلومتر
خرآسان رضویزبرخانقدمگاه111 کیلومتر
خرآسان رضویششتمدششتمد283 کیلومتر
ایلامچوارچوار1532 کیلومتر
خرآسان رضویگلبهارگلبهار45 کیلومتر
گیلانخمامخمام1072 کیلومتر
اردبیلانگوتانگوت1318 کیلومتر
خوزستانکرخهالوان1528 کیلومتر
البرزچهارباغچهارباغ962 کیلومتر
سیستان و بلوچستانگلشنجالق1364 کیلومتر
قمکهککهک993 کیلومتر
قمجعفر ابادجعفریه1001 کیلومتر
سیستان و بلوچستانلاشاراسپکه1355 کیلومتر
سیستان و بلوچستانزرآبادزرآباد1590 کیلومتر
اذربایجان غربیچهاربرجچهاربرج1532 کیلومتر
سیستان و بلوچستانباروقباروق1553 کیلومتر
اصفهانکوهپایهکوهپایه1066 کیلومتر
اصفهانجرقویهنیک اباد1123 کیلومتر
اصفهانورزنهورزنه1068 کیلومتر
اصفهانهرندهرند1083 کیلومتر
خوزستاندزپارتدهدز1525 کیلومتر
یزدمروستمروست1106 کیلومتر
فارسجویمجویم1465 کیلومتر
چهارمحال و بختیاریفلاردمال خلیفه1460 کیلومتر

خطوط سامانه حمل و نقل ریلی درون شهری شهر مشهد

نقشه مسیر های حرکت قطار به شهر مشهد و بالعکس

لذت یک سفر خوش و خاطره انگیز:

پارک ابی ایرانیان

پارک های ابی :  

برای اشنایی بیشتر با  پارک های ابی شهر مشهد کلیک بفرمائید

الماس شهر

 شهر بازی ها :

برای اشنایی بیشتر با شهر بازی های شهر مشهد کلیک بفرمائید

پارک گلها

پارک ها و بوستانها :

برای اشنایی بیشتر با پارک ها و بوستان های شهر مشهد کلیک بفرمائید

غذاهای معروف

غذاهای معروف :  

برای اشنایی بیشتر با غذاهای معروف و محلی شهر مشهد کلیک بفرمائید

مراکز خرید شهر مشهد:

 یکی از اصلی ترین برنامه های تفریحی مسافران شهر مشهد به غیر از رفتن و گشت و گذار در مناطق ییلاقی اطراف مشهد گردش کردن و خرید در بازار ها،پاساژها و مراکز خرید میباشد برای اشنایی بیشتر با بازار های شهر مشهد

سوغاتی های شهر مشهد:

ادویه جات سوغات شهر مشهد،معرفی کامل شهرستان مشهد

نبات،زرشک،زعفران،نخود،کشمش،انگشترهای عقیق و فیروزه،سجاده،مهر،تسبیح،عطر،ظروف سنگی و برخی از خشکبار مانند برگه زردالو و…سوغاتی های شهر مشهد میباشندبرای اشنایی بیشتر با سوغات  شهر مشهد 

تقویم رویدادهای گردشگری استان خراسان رضوی:

این رویدادها در 42 روستا،16 بخش،28 شهرستان،28 اقامت گاه بوم گردی و چادر سیاه،10 مکان تاریخی،13 بوستان،13 مجموعه تاریخی و هشت پایگاه پژوهشی برگزار خواهد شد(منبع :سایت وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی)

شاهنامه خوانی

نام رویداد شکل برگذاری تاریخ رویداد
جشن نوروزگاهجشنواره استانی ایام نوروز
جشنواره تیرگانجشنواره محلیاواسط خردادماه
جشن سدهجشنواره محلیاخر اذر ماه
جشن شب یلداجشنواره محلیابان ماه
جشنواره بازی های بومی محلیجشنواره محلی ایام نوروز
جشن روز روستاجشن استانی اول و سیزده فروردین
کشتی چوخهجشنواره استانی فروردین ماه
جشنواره غذاهای سنتیجشن محلیابان ماه
جشن سمنو پزانجشن محلیدیماه
مراسم ایینی بلغور پزانجشن محلیاواسط اردیبهشت ماه
جشن حلیم پزانجشن محلیاواسط اردیبهشت ماه
جشنواره پخت نان محلیجشن محلیخرداد ماه
جشنواره شیر دوشانجشن محلیاواخر فروردین
جشنواره شکوفه های البالوجشن استانی اواخر اردیبهشت ماه
جشنواره شکوفه های گیلاسجشن محلیاواخر اردیبهشت ماه
جشنواره گل غلطانجشن محلیاواخر اردیبهشت ماه
جشنواره موسیقی سنتیجشن محلیابان ماه
جشنواره پرواز بادبادکهاجشن محلیاواسط اردیبهشت
هفته فرهنگی کلات جشن محلی اواسط اردیبهشت ماه
مسابقه دوچرخه سواری چشمه سبزجشن محلی
جشن شیشلیک شاندیزجشن محلیاواسط مرداد ماه
جشن بستنی طرقبهجشن محلیاواسط تیر ماه
جشن خرمنجشن محلی9 و10 خرداد
جشنواره ریواسجشن محلیشهریور ماه
جشن شکوفه بادامجشن محلیاوایل فروردین
جشنواره تاک پلوجشن محلیاواخر فروردین
جشن برداشت نعناجشن محلیاردیبهشت ماه
جشن برداشت الوجشن محلیشهریور ماه
جشن برداشت انگورجشن محلیشهریور ماه
جشن برداشت پستهجشن محلیاواسط مرداد ماه
جشن برداشت گردوجشن محلیمرداد ماه
جشن برداشت انارجشن محلیاوایل مهر ماه
جشن زعفرانجشن محلی اواخر ابانماه
جشنواره شاتوتجشن محلی اواسط خرداد
جشن گیاهان داروییجشن محلی 27 مرداد ماه
جشنواره گردشگری خوافجشنواره استانیاوایل مهرماه
مراسم اربعینایام اربعین

لذت یک سفر خوش و خاطره انگیز:

پارک ابی ایرانیان

پارک های ابی :  

از اصلی ترین برنامه های تفریحی مسافران شهر مشهد گشت و گذار در مناطق ییلاقی،خوردن غذاهای معروف در رستوران ها، خرید کردن از بازار ها ،رفتن به پارک های ابی،گردش کردن در پارک های شهری و استفاده از وسایل متعدد شهر بازی های شهر مشهد میباشد…ادامه مطلب 

باغ گلها بلوار معلم،پارک ها و بوستانهای شهر مشهد،جاذبه های گردشگری شهر مشهد،دیدنی های شهر مشهد

پارک ها و بوستانها :

مهمترین انگیزه های مراجعه به پارکها پر کردن اوقات فراغت،استراحت،ارامش،پیک نیک،سرگرمی و بازی میباشد در مشهد پارک ها و بوستان های متنوعی جهت رسیدن به این اهداف وجود دارد پارک های موضوعی نیز وجود دارند که علاوه بر پر کردن اوغات فراغت با اهدافی مانند اموزش و ….بنا شده اند مانند بوستان دانش …..

اش محلی مشهد

غذاهای معروف :  

مشهدبه شهر غذا شهرت دارد دارای بیشترین واحد در حوضه صنفی رستوران داران در بین شهر های ایران (850 واحد) است دارای بهترین و با کیفیت ترین غذا ها و رستوران ها میباشد دارای غذای ثبت ملی شده (شیشلیک) است دارای غذاخوری های ارائه دهنده غذاهای سنتی و محلی میباشدادامه مطلب 

الماس شرق

 شهر بازی ها :

از اصلی ترین برنامه های تفریحی مسافران شهر مشهد گشت و گذار در مناطق ییلاقی،خوردن غذاهای معروف در رستوران ها، خرید کردن از بازار ها ،رفتن به پارک های ابی،گردش کردن در پارک های شهری و استفاده از وسایل متعدد شهر بازی های شهر مشهد میباشد…ادامه مطلب 

خاص ترین ها:

 این موارد هر کدام از بابت موضوعی خاص هستند مثلا تاریخ یا شکل و… که به نظرم  برای گردشگران محترم جذابیت داشته باشد

قلعه عماد

بین روستاهای ال،پنمنه،کلاته عرب در مسیر تاریخی توس به کلات بر بالای کوهی به ارتفاع نزدیک 3000 متر بقایای قلعه ای تاریخی به سبک قلعه های اسماعیلیان قرار دارد این قلعه از سه طرف پرتگاه است و فقط از یک طرف میتوان به داخل ان راه یافت از این قلعه در متون تاریخی یاد شده است امروزه از بقایای این دژ استحکامی دیوارها،برج ها و حوضی ساروجی بر جا مانده است این قلعه از سده نهم هجری مورد استفاده حکام تیموری بوده است و تا زمان صفویه رونق داشته است

منابع:1):اطلاعات شخصی 2):مشهد تالیف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد

سنگ نگاره های پرنواز

دشت باستانی توس به دلیل اقلیم مساعد،وجود مراتع و چشمه های فراوان هزاران سال مسکن و موطن اقوام گوناگون بوده است باستان شناسان دلایل متعددی را عنوان کرده اند که نشان دهنده این قدمت میباشد ازجمله این دلایل میتوان به وجود ابزار های سنگی اشاره کرد. در سالهای 1354،1353 یک هیات مشترک از دیرین شناسان ایرانی و فرانسوی در بررسی اطراف روستای ابروان در فاصله چهل کیلومتری شرق مشهد موفق به کشف 60 عدد ابزار سنگی گردیدند که قدمت این مجموعه به هزاران سال قبل برمی گردد و قدیمی ترین نشانه ابزار سازی در ایران است از دیگر دلایل وجود تپه نادری در جنوب شهر میباشد که موید زیستگاه از هزاره پنجم پیش از میلاد است و پیشرفت و تکامل فرهنگی این منطقه را نشان می دهد. به دلیل اقامت دراز مدت پارت ها در شمال خراسان و استقلال نسبی ان اقوام ناحیه مشهد رونق و ابادانی خود را داشته است. از هزاره اول پیش از میلاد نیز چهار محوطه تاریخی در مشهد توسط باستان شناسان شناسایی شده است. از دلایل دیگر میتوان به وجود اسامی که برگرفته از تاریخ پیش اسلام ایران است اشاره کرد مانند مغان،گوش،بهره،ال و… اما افزون بر این دلایل که عنوان شد در اطراف مشهد سنگ نگاره های بسیاری وجود دارد با نقش های حیوانات،انسان های شکارچی و ایین های سنتی که قدمت این نقوش به دوران نوسنگی بر میگردد مکان بعضی از این سنگ نگاره ها بعضا در ارتفاعات میباشد و بنا به گفته کارشناسان چند کلونی سنگ نگاره در ایران وجود دارد که یکی از انها در شهرستان مشهد و دشت توس واقع است.بیشترین تصویری که در این سنگ نگاره ها به چشم می خورد متعلق به بز کوهی است 

کتیبه خانتاشی

کتیبه سنگی خانتاشی در دره ال است که در ماه صفر 916 هجری قمری برابر با 1510 میلادی به امر سر سلسله ازبکهای شیبانی، ابوالفتح محمد شیبانی خان مشهور به شیبک خان بر روی صخره ای در دره ال نوشته شده است و حاوی شرح فتوحات وی و ادعاهایش مبنی بر خلیفه الرحمن بودن اوست همچنین یاداور شده که معماران وی مشغول بازسازی و عمران شهر توس یا یادگار خانی بوده اند (ظاهرا ان قسمت از باره شهر توس در دروازه شرقی مرو که مرمت شده بنا بر همین فرمان بوده است)منظور از یادگار خانی نام ابداعی شیبک خان برای شهر حماسی توس بوده است چون خواسته با این نام جدید یادگاری از خود باقی بگذارد شیبک خان چند ماه بعد از تحریر این کتیبه به دست شاه اسماعیل صفوی کشته شد اما کتیبه اش تا کنون در دره ال بر جا مانده است 

میل روستای اخنگان

در منطقه فرهنگی تاریخی توس و بعد از روستای توس که در 25 کیلومتری شهر مشهد(فاصله از پارک ملت) قرار دارد با عبور از روستاهای شوراب،حسن اباد به روستای تاریخی اخنگان میرسیم در ابتدای روستا برج مقبره ای قرار دارد به نام برج یا میل اخنگان نمونه این برج در شهر های دیگر مانند کاشمر و …وجود دارد ولی این گونه بناها با این تزیینات ریشه در ترکستان دارد و مشهورترین انها گورمیر است میل اخنگان بنایی است اجری که از داخل هشت گوشه و از خارج مدور است در داخل بنا نقش و نگاری دیده نمیشود ولی درخارج دبوار ،نیم ستون ها و بام با کاشی هایی به رنگ لاجوردی،ابی فیروزه ای تزیین شده است این بنا احتمالا متعلق به بانویی است که در دوره تیموری درگذشته است برخی معتقد هستند ارامگاه متعلق به گوهرتاج خواهر گوهر شاد اغا میباشد ….

منابع:1):اطلاعات شخصی2):اثار ایران تالیف اندره گدار،یدا گدار،ماکسیم سیرو

چهار طاقی بازه هور

چهار طاقی بازه هور بنایی چهار ضلعی است که گنبدی بروی ان قرار دارد. این بنا در گذشته به عناصر معماری دیگری در ضلع شرقی متصل بوده است.بنا مربوط به دوره ساسانی و به قرن سوم میلادی تعلق داشته است این بنا در مسیر تاریخی مشهد به زاوه(تربت حیدریه) و 75 کیلومتری مشهد و به فاصله چند کیلومتر بعد از خانه های روستای رباط سفید در راه روستای اسد اباد قرار دارد کاربری این بنا به گفته برخی اتشگاه بوده است و به نام اتشکده بازه هور ان را میشناسند ولی برخی پژوهشگران ان را در زمره چهارطاقی های گاه شماری و محاسبه نجومی در معماری ایران باستان میدانند و برخی نیز مانند اندره گدار علاوه بر این که ان را بنایی مذهبی نمیداند این بنا را به عنوان یکی از ملحقات دو بنای قلعه دختر و قلعه پسر که بر گردنه کوه مجاور قرار دارند به شمار می اورد نام بازه هور به معنای دره خورشید اشاره ای به محل استقرار ان دارد .در غرب روستای رباط سفید روستایی با نام بازه هور نیز وجود دارد 

منابع:

ا):اثار ایران تالیف اندره گدار،یداگدار،ماکسیم سیرو2):مشهد تالیف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد3):اطلاعات شخصی

نقاشی های سقف حمام مهدی قلی بیگ

در زمان مرمت بنای تاریخی حمام مهدی قلی بیگ مشخص گردید سقف و دیوارها در مجموع از 28 لایه تشکیل شده است که پس از لایه برداری بخشی از جداره سیزده لایه نقاشی هویدا گردید نقاشی های لایه سیزدهم این بنا مربوط به اواخر دوره قاجار میباشد و موضوع ان اساطیری،حماسی،داستانهای عاشقانه و داستانهای مردمی برگرفته از اعتقادات و باورهای مردمی که نسل به نسل و سینه به سینه در میان عوام نقل شده است میباشد مانند داستان نبرد امیر ارسلان نامدار با فولاد زره ،نبرد شیرویه با سرهنگ ،فرامرزپسر رستم، درسقف حمام داستانهایی از تغییر وضع لباس ایرانیان و ورود تکنولوژی به ایران نیز دیده میشود…. 

“مرغی دیدم نشسته بر باره طوس        در پیش نهاده کله کیکاووس “

“با کله همی گفت که افسوس افسوس    کو بانگ جرسها و کجا ناله کوس؟”

                                                                            خیام 

حصار تاریخی توس

باروی نیمه ویران طابران توس (در حال بازسازی)به طول هفت کیلومتر و به ارتفاع 12 متر و عرض قسمت پایین 6 متر و عرض در قسمت بالا 2.5 متر دورتا دور شهر تاریخی توس به مساحت 360 هکتار را دربرگرفته است این بارو از گل رس ورز داده به شکل تقریبی دایره ساخته شده است و در گذشته دارای 106 نیم برج و چهار دروازه به نام های رزان،رودبار،مرو،نیشابور بوده است شهر طابران توس دست کم از سده چهارم هجری و حکومت ابومنصور محمدبن عبد الرزاق طوسی حاکم توس دارای باره بوده است از ان پس اولین بار غزها در قرن ششم هجری و بعد مغولها در سده هفتم هجری و پس از ان میرانشاه پسر تیمور در قرن هشتم هجری به ان صدمه زده است و در اخرین مرحله با حمله شیبگ خان انچه از توس باقی مانده بود ویران گشت

منابع:

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مشهد 

هارونیه

بنای هارونیه در شهر تابران توس،جنوب ارامگاه فردوسی و همچنین جنوب کهندژ که مرکز خلافت و سکونت حکام در توس بوده قرار دارد این بنا خانقاه یا ارامگاهی متعلق به قرن هشتم هجری میباشد که بعد از حمله مغول ساخته شده است و به اشتباه ارامگاه هارون الرشید نامیده میشود مقبره هارون الرشید درحرم قرار دارد نام هارونیه ازاوایل قرن چهاردهم روی این بنا گذارده شده است در قسمت جنوبی مجموعه هارونیه مسجد و مدرسه ای متعلق به دوره سلجوقی قرار دارد این بنا که اجری بوده با ستون های مدور و چند کف اجری در مرکز شهر تابران توس و جنوب هارونیه کشف گردید این بنا دارای شبستان ستوندار،حیاط مرکزی و رواقی بر گرداگرد ان است کاربری ان در  ابتدا مسجد بوده و بعدها به بخشی از نظامیه ها یا همان مدارس دوران سلجوقی تبدیل شده است

بقایای جاده ابریشم

در جنوب شهر مشهد و نزدیک روستای شریف اباد بقایای جاده سنگ فرش شده ای وجود دارد که در گذشته راهی مواصلاتی و کاروان رو بوده است و مسافرانی که قصد سفر به توس یا به نیشابور را داشتند از این مسیر رفت و امد میکردند این مسیر خود بخشی از راهی بوده که چین را به اروپا متصل میکرده و به جاده ابریشم معروف است. قسمتی از این راه که سنگ فرش شده است در زمان یکی از حاکمان مشهد در اواخر دوره قاجار انجام گرفته است 

چشمه سبز یا چشمه سو از این چشمه تاریخی فردوسی در شاهنامه چنین یاد میکند. یزدگرد پادشاه ساسانی حکومت خود را در خطر میبیند و موبدان و اخترشناسان راجمع میکند تا …..

منطقه چشمه گراپ (ثبت ملی شده)در این منطقه چندین چشمه وجود دارد که دارای املاح معدنی میباشند و دائما در حال جوشیدن هستند. چشمه اصلی بر بالای یک بلندی مانند دهانه اتشفشان …….

روستای ییلاقی تاریخی کنگ با قدمت 3000 ساله روستایی زیبا با بافتی پلکانی شکل میباشد که به ماسوله خراسان شهرت دارد

عوامل طبیعی همچون فرسایش و… از جمله عواملی هستند که چهره طبیعت را دائما تغییر میدهند و از این طریق غارها

دره ارغوان

برای اشنایی بیشتر با دره ارغوان کلیک بفرمائید

دره سیستان

دره سیستان

برای اشنایی بیشتر با دره سیستان کلیک بفرمائید

دره انجیر روستای ال

دره انجیر

برای اشنایی بیشتر با دره انجیر کلیک بفرمائید

روستای فرخد

کاشت گل گلاب

برای اشنایی بیشتر با روستای فرخد کلیک بفرمائید

سرو کهنسال فیانی

درختان کهنسال

برای اشنایی بیشتر با درختان کهنسال کلیک بفرمائید

خاص ترین ها:

در این قسمت سعی کردیم از بین جاذبه های گردشگری شهر مشهد تعدادی را جدا معرفی کنیم این موارد هر کدام از بابت موضوعی خاص هستند مثلا تاریخ یا شکل و… که به نظرم  برای گردشگران محترم جذابیت داشته باشد

قلعه عماد

بین روستاهای ال،پنمنه،کلاته عرب در مسیر تاریخی توس به کلات بر بالای کوهی به ارتفاع نزدیک 3000 متر بقایای قلعه ای تاریخی به سبک قلعه های اسماعیلیان قرار دارد این قلعه از سه طرف پرتگاه است و فقط از یک طرف میتوان به داخل ان راه یافت از این قلعه در متون تاریخی یاد شده است امروزه از بقایای این دژ استحکامی دیوارها،برج ها و حوضی ساروجی بر جا مانده است این قلعه از سده نهم هجری مورد استفاده حکام تیموری بوده است و تا زمان صفویه رونق داشته است

منابع:1):اطلاعات شخصی 2):مشهد تالیف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد

سنگ نگاره های پرنواز

دشت باستانی توس به دلیل اقلیم مساعد،وجود مراتع و چشمه های فراوان هزاران سال مسکن و موطن اقوام گوناگون بوده است باستان شناسان دلایل متعددی را عنوان کرده اند که نشان دهنده این قدمت میباشد ازجمله این دلایل میتوان به وجود ابزار های سنگی اشاره کرد. در سالهای 1354،1353 یک هیات مشترک از دیرین شناسان ایرانی و فرانسوی در بررسی اطراف روستای ابروان در فاصله چهل کیلومتری شرق مشهد موفق به کشف 60 عدد ابزار سنگی گردیدند که قدمت این مجموعه به هزاران سال قبل برمی گردد و قدیمی ترین نشانه ابزار سازی در ایران است از دیگر دلایل وجود تپه نادری در جنوب شهر میباشد که موید زیستگاه از هزاره پنجم پیش از میلاد است و پیشرفت و تکامل فرهنگی این منطقه را نشان می دهد. به دلیل اقامت دراز مدت پارت ها در شمال خراسان و استقلال نسبی ان اقوام ناحیه مشهد رونق و ابادانی خود را داشته است. از هزاره اول پیش از میلاد نیز چهار محوطه تاریخی در مشهد توسط باستان شناسان شناسایی شده است. از دلایل دیگر میتوان به وجود اسامی که برگرفته از تاریخ پیش اسلام ایران است اشاره کرد مانند مغان،گوش،بهره،ال و… اما افزون بر این دلایل که عنوان شد در اطراف مشهد سنگ نگاره های بسیاری وجود دارد با نقش های حیوانات،انسان های شکارچی و ایین های سنتی که قدمت این نقوش به دوران نوسنگی بر میگردد مکان بعضی از این سنگ نگاره ها بعضا در ارتفاعات میباشد و بنا به گفته کارشناسان چند کلونی سنگ نگاره در ایران وجود دارد که یکی از انها در شهرستان مشهد و دشت توس واقع است.بیشترین تصویری که در این سنگ نگاره ها به چشم می خورد متعلق به بز کوهی است

کتیبه خانتاشی

کتیبه سنگی خانتاشی در دره ال است که در ماه صفر 916 هجری قمری برابر با 1510 میلادی به امر سر سلسله ازبکهای شیبانی، ابوالفتح محمد شیبانی خان مشهور به شیبک خان بر روی صخره ای در دره ال نوشته شده است و حاوی شرح فتوحات وی و ادعاهایش مبنی بر خلیفه الرحمن بودن اوست همچنین یاداور شده که معماران وی مشغول بازسازی و عمران شهر توس یا یادگار خانی بوده اند (ظاهرا ان قسمت از باره شهر توس در دروازه شرقی مرو که مرمت شده بنا بر همین فرمان بوده است)منظور از یادگار خانی نام ابداعی شیبک خان برای شهر حماسی توس بوده است چون خواسته با این نام جدید یادگاری از خود باقی بگذارد شیبک خان چند ماه بعد از تحریر این کتیبه به دست شاه اسماعیل صفوی کشته شد اما کتیبه اش تا کنون در دره ال بر جا مانده است 

میل روستای اخنگان

در منطقه فرهنگی تاریخی توس و بعد از روستای توس که در 25 کیلومتری شهر مشهد(فاصله از پارک ملت) قرار دارد با عبور از روستاهای شوراب،حسن اباد به روستای تاریخی اخنگان میرسیم در ابتدای روستا برج مقبره ای قرار دارد به نام برج یا میل اخنگان نمونه این برج در شهر های دیگر مانند کاشمر و …وجود دارد ولی این گونه بناها با این تزیینات ریشه در ترکستان دارد و مشهورترین انها گورمیر است میل اخنگان بنایی است اجری که از داخل هشت گوشه و از خارج مدور است در داخل بنا نقش و نگاری دیده نمیشود ولی درخارج دبوار ،نیم ستون ها و بام با کاشی هایی به رنگ لاجوردی،ابی فیروزه ای تزیین شده است این بنا احتمالا متعلق به بانویی است که در دوره تیموری درگذشته است برخی معتقد هستند ارامگاه متعلق به گوهرتاج خواهر گوهر شاد اغا میباشد ….

منابع:1):اطلاعات شخصی2):اثار ایران تالیف اندره گدار،یدا گدار،ماکسیم سیرو

چهارطاقی بازه هور

چهار طاقی بازه هور بنایی چهار ضلعی است که گنبدی بروی ان قرار دارد. این بنا در گذشته به عناصر معماری دیگری در ضلع شرقی متصل بوده است.بنا مربوط به دوره ساسانی و به قرن سوم میلادی تعلق داشته است این بنا در مسیر تاریخی مشهد به زاوه(تربت حیدریه) و 75 کیلومتری مشهد و به فاصله چند کیلومتر بعد از خانه های روستای رباط سفید در راه روستای اسد اباد قرار دارد کاربری این بنا به گفته برخی اتشگاه بوده است و به نام اتشکده بازه هور ان را میشناسند ولی برخی پژوهشگران ان را در زمره چهارطاقی های گاه شماری و محاسبه نجومی در معماری ایران باستان میدانند و برخی نیز مانند اندره گدار علاوه بر این که ان را بنایی مذهبی نمیداند این بنا را به عنوان یکی از ملحقات دو بنای قلعه دختر و قلعه پسر که بر گردنه کوه مجاور قرار دارند به شمار می اورد نام بازه هور به معنای دره خورشید اشاره ای به محل استقرار ان دارد .در غرب روستای رباط سفید روستایی با نام بازه هور نیز وجود دارد 

منابع:

ا):اثار ایران تالیف اندره گدار،یداگدار،ماکسیم سیرو2):مشهد تالیف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد3):اطلاعات شخصی 

نقاشی های سقف حمام مهدی قلی بیگ

در زمان مرمت بنای تاریخی حمام مهدی قلی بیگ مشخص گردید سقف و دیوارها در مجموع از 28 لایه تشکیل شده است که پس از لایه برداری بخشی از جداره سیزده لایه نقاشی هویدا گردید نقاشی های لایه سیزدهم این بنا مربوط به اواخر دوره قاجار میباشد و موضوع ان اساطیری،حماسی،داستانهای عاشقانه و داستانهای مردمی برگرفته از اعتقادات و باورهای مردمی که نسل به نسل و سینه به سینه در میان عوام نقل شده است میباشد مانند داستان نبرد امیر ارسلان نامدار با فولاد زره ،نبرد شیرویه با سرهنگ ،فرامرزپسر رستم، درسقف حمام داستانهایی از تغییر وضع لباس ایرانیان و ورود تکنولوژی به ایران نیز دیده میشود…. 

“مرغی دیدم نشسته بر باره طوس        در پیش نهاده کله کیکاووس “

“با کله همی گفت که افسوس افسوس    کو بانگ جرسها و کجا ناله کوس؟”

                                                                            خیام 

حصار تاریخی توس

باروی نیمه ویران طابران توس (در حال بازسازی)به طول هفت کیلومتر و به ارتفاع 12 متر و عرض قسمت پایین 6 متر و عرض در قسمت بالا 2.5 متر دورتا دور شهر تاریخی توس به مساحت 360 هکتار را دربرگرفته است این بارو از گل رس ورز داده به شکل تقریبی دایره ساخته شده است و در گذشته دارای 106 نیم برج و چهار دروازه به نام های رزان،رودبار،مرو،نیشابور بوده است شهر طابران توس دست کم از سده چهارم هجری و حکومت ابومنصور محمدبن عبد الرزاق طوسی حاکم توس دارای باره بوده است از ان پس اولین بار غزها در قرن ششم هجری و بعد مغولها در سده هفتم هجری و پس از ان میرانشاه پسر تیمور در قرن هشتم هجری به ان صدمه زده است و در اخرین مرحله با حمله شیبگ خان انچه از توس باقی مانده بود ویران گشت

منابع:

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مشهد 

هارونیه

بنای هارونیه در شهر تابران توس،جنوب ارامگاه فردوسی و همچنین جنوب کهندژ که مرکز خلافت و سکونت حکام در توس بوده قرار دارد این بنا خانقاه یا ارامگاهی متعلق به قرن هشتم هجری میباشد که بعد از حمله مغول ساخته شده است و به اشتباه ارامگاه هارون الرشید نامیده میشود مقبره هارون الرشید درحرم قرار دارد نام هارونیه ازاوایل قرن چهاردهم روی این بنا گذارده شده است در قسمت جنوبی مجموعه هارونیه مسجد و مدرسه ای متعلق به دوره سلجوقی قرار دارد این بنا که اجری بوده با ستون های مدور و چند کف اجری در مرکز شهر تابران توس و جنوب هارونیه کشف گردید این بنا دارای شبستان ستوندار،حیاط مرکزی و رواقی بر گرداگرد ان است کاربری ان در  ابتدا مسجد بوده و بعدها به بخشی از نظامیه ها یا همان مدارس دوران سلجوقی تبدیل شده است

بقایای جاده ابریشم

در جنوب شهر مشهد و نزدیک روستای شریف اباد بقایای جاده سنگ فرش شده ای وجود دارد که در گذشته راهی مواصلاتی و کاروان رو بوده است و مسافرانی که قصد سفر به توس یا به نیشابور را داشتند از این مسیر رفت و امد میکردند این مسیر خود بخشی از راهی بوده که چین را به اروپا متصل میکرده و به جاده ابریشم معروف است. قسمتی از این راه که سنگ فرش شده است در زمان یکی از حاکمان مشهد در اواخر دوره قاجار انجام گرفته است 

چشمه سبز،جاذبه های گردشگری شهر مشهد،جاهای دیدنی مشهد،جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی
چشمه گراپ،چشمه اب دارای مواد معدنی،جاذبه های گردشگری شهر مشهد،جاهای دیدنی مشهد،جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی
روستای ییلاقی تاریخی کنگ
غول سنگی،ژئوتوریسم و طبیعت گردی شهرمشهد،از تفرجگاه های مشهد،جاهای دیدنی مشهد

چشمه گراپ

در جنوب مشهد و نزدیک عوارضی ملک اباد و حاشیه بزرگراه تابلوی منابع طبیعی با فاصله از جاده قرار داده شده که منطقه ای را معرفی میکند که ثبت ملی شده است در این منطقه چندین چشمه وجود دارد که دارای املاح معدنی میباشند و دائما در حال جوشیدن هستند. چشمه اصلی بر بالای یک بلندی مانند ….

قدیمی ترین هتل ایران که هنوز فعالیت میکند

هتل تاریخی پارس محله ارگ،اثار تاریخی فرهنگی شهر مشهد

هتل پارس قدیمی ترین هتل ایران است که هنوز فعالیت می کند این هتل از بناهای به جا مانده در محله ارگ میباشد که در سال 1316 به عنوان اولین مکان اقامتی مشهد با شیوه پذیرایی جدید با معماری روسی ساخته شد

قدیمی ترین محله ایران که همچنان فعال است

محله نوغان،کوچه نوغان،کوچه های قدیمی مشهد،مناطق قدیمی مشهد،بافت تاریخی مشهد،قدیمی ترین محله های مشهد

محله نوغان مکانی تاریخی با قدمت هزارو پانصد ساله است این مکان از ابادی های شهر قدیم توس بوده است که با سناباد هسته اصلی شهر مشهد را تشکیل دادند در حال حاضر این محله قدیمی ترین محله ایران است که همچنان زندگی در ان جریان دارد.

مطالب پیشنهادی ما به شما:

از دیرباز مرسوم بوده افرادی که به مسافرت می رفتند کالایی را به عنوان سوغات ویا ره اورد خریداری می کردند و به فامیل،اقوام و یا دوستان هدیه می دادند

خدمات

وبسایت مشهد رخسار در اینده به گردشگران و مسافران محترم خدمات زیر را ارائه خواهد کرد

تهیه بلیط
رزرو هتل
ترنسفر
معرفی مراکز خرید

از دیرباز مشهد سالانه میزبان مسافرانی بوده که به قصد زیارت،تجارت و یا به دلیل این که مشهد در مسیر شاهراه تاریخی خراسان قرار داشته به این شهر سفر می کردند امروزه نیز گردشگران زیادی به قصد زیارت،سیاحت،خرید و استفاده از مراکز تفریحی متعدد ویا بازدید از اثار تاریخی فراوان به این شهر سفر میکنند ما نیز برای اشنایی بیشتر گردشگران به معرفی تمامی این جاذبه ها میپردازیم

لطفا ما را با دیدگاهتان یاری بفرمایید

کلیه حقوق این مجموعه متعلق به سایت مشهد رخسار میباشد استفاده از مطالب و تصاویر سایت فقط در صورت ذکر منبع و درج لینک مستقیم به آن مطلب مجاز است