• راه های تاریخی

    جاده سنگ فرش شده شریف اباد قسمتی از راه تاریخی توس به نیشابور

  • راه های تاریخی

    زو پیرزن قسمتی از راه تاریخی توس به مرو

  • راه های تاریخی

    قسمتی از راه تاریخی توس به خبوشان

با توجه به متون تاریخی راه های ورودی و خروجی مشهد را میتوان به شکل زیر طبقه بندی کرد:

راه تاریخی توس به نیشابور

مسافرت در مسیر توس به نیشابور به دو صورت انجام میگرفته است.1) راه غیر کوهستانی:این مسیر در قدیم شاهراه مواصلاتی وکاروان رو شرق به غرب و بخشی از جاده ابریشم بوده است دراین راه نیز مسافران به دوصورت رفت و امد میکردند.مسیر اول نیشابور-قدمگاه-باغشن-ده سرخ-عارفی-طرق-نوغان-تابران و مسیر دیگر مسیری بوده که از نیشابور-قدمگاه-فخرداوود-شریف اباد-طرق به مشهد میرفتند در این مسیر گردشگران از روستاهای تاریخی فخرداوود، دیزباد،پیوه ژن،قاسم اباد، ده سرخ،شریف اباد،بزوشک،عارفی،اغنج،عبور میکنند که هر کدام دارای جاذبه های متعدد گردشگری جهت بازدید میباشند همچنین میتواننددر این مسیر از کاروانسراها،اب انبارها،حمام های تاریخی ،چاپار خانه و راه سنگ فرش شده شریف اباد نیز بازدید نمایند2)راه کوهستانی که تابستانی بوده است و با…..

راه تاریخی توس به سرخس

مسافرت در مسیرتوس به سرخس  و یا به قصد هرات و مرو به صورت زیر انجام میگرفته است نوقان-خیابان-مزدوران-سرخس این مسیری بوده که مک گرگر در عهد قاجار رفته است .و با کمی اختلاف دیگران از قبیل یعقوبی و یا اصطخری نیز وجود این راه را ازعان کرده اند.بعد از سرخس مسافران یا به هرات و یا به مرو میرفتند.ازسنگ بست هم که شاهراه نیشابور-توس-سرخس-هرات-مرو بوده راهی به همین راه متصل میشده است بهر روی در این مسیر و محدوده اطراف این راه میتوان اثار تاریخی و طبیعی بسیاری را مشاهده کرد ازقبیل،کاروانسرای سنگ بست، ارامگاه و میل ارسلان جاذب،چهارطاقی چلاقد،چهار طاقی تخت لنگر،اثار قنوات دوره تیموری،رباط ماهی،رباط چاهه،اتشکده اجری و زیبای سنگبر،حوض انبار میرزا عرب ، رودخانه کشف رود …. 

راه تاریخی توس به کلات

مسافرت در مسیرتوس به کلات به چندین صورت انجام میگرفته است یکی از راه ها بدین صورت بوده که از خواجه ربیع وارد جاده کلات میشدند از طریق دره اندرخ به روستای کارده از انجا به روستای ال و از طریق دره کمرشکسته به سمت روستای بلغور میرفتند و در ابتدای روستا وارد زو پیرزن میشدند و بعد از گذشت ازچند دربند به النگ میرسیدند از انجا وپس از عبور از قسمتی از رشته کوه هزار مسجد به برده واز انجابه روستای باغ کند سپس بعد از عبور از دربندجاعور به دربند ارغون شاه وارد شده که ابتدای کلات است و مسیر دیگری که مسافران از انجا به کلات میرفتند بدین صورت بوده است که از طریق راه توس به سرخس انجام میشده و مسافران بعد از گذشت از روستای خیابان به کنه بیست از انجا به کنه گوشه و از انجا به اب گرم و سپس به چهچهه واز انجا به چارده و سپس به نفته میرفتند و  …. 

راه تاریخی توس به تربت

مسافرانی که قصد سفر به سمت ترشیز ،تون،طبس و یا جنوب از طریق کرمان داشتند از این مسیر بدین صورت میرفتند که ابتدا از مشهد خارج میشدند و از مسیر طرق به سمت رباط خاکستری یا شریف اباد میرفتند سپس به سمت باغچه و از انجا به رباط سفید و بعد کامه و در نهایت به تربت میرفتند گردشگران در این مسیر میتوانند علاوه بر روستاهای تاریخی و گردشگری که در مسیر واقع شده اند ازاثار و ابنیه تاریخی و طبیعی فراوانی از قبیل کاروانسرای طرق کاروانسرای شریف اباد، رباط بساروج، رباط کلمبه،قلعه باغچه،رباط خاکستری،رباط جهان اباد،رباط سفید،اتشکده بازه حوض،محلی به نام گنبد نما و چشمه طبیعی گراپ و اب انبارها و حمام های تاریخی که در این مسیر قرار دارند همچنین راه قدیم کهنه فاضل،راه سنگ فرش شده شریف اباد بازدید نمایند و……

راه تاریخی توس به قوچان

مسافرت در مسیرتوس به سرخس  و یا به قصد هرات و مرو به صورت زیر انجام میگرفته است نوقان-خیابان-قازقان-تخت لنگر-شادیچه-اق دربند-دولت اباد-سرخس این مسیری بوده که مک گرگر در عهد قاجار رفته است .و با کمی اختلاف دیگران از قبیل یعقوبی و یا اصطخری نیز وجود این راه را ازعان کرده اند.بعد از سرخس مسافران یا به هرات و یا به مرو میرفتند.ازسنگ بست هم که شاهراه نیشابور-توس-سرخس-هرات-مرو بوده راهی به همین راه متصل میشده است بهر روی در این مسیر و محدوده اطراف این راه میتوان اثار تاریخی و طبیعی بسیاری را مشاهده کرد ازقبیل،کاروانسرای سنگ بست، ارامگاه و میل ارسلان جاذب،چهارطاقی چلاقد،چهار طاقی تخت لنگر،اثار قنوات دوره تیموری،رباط ماهی،رباط چاهه،اتشکده اجری و زیبای سنگبر،حوض انبار میرزا عرب ، رودخانه کشف رود …. 

خاص ترین ها:

از دیرباز مرسوم بوده افرادی که به مسافرت می رفتند کالایی را به عنوان سوغات ویا ره اورد خریداری می کردند و به فامیل،اقوام و یا دوستان هدیه می دادند

مطالب پیشنهادی ما به شما:

خدمات

وبسایت مشهد رخسار در اینده به گردشگران و مسافران محترم خدمات زیر را ارائه خواهد کرد

تهیه بلیط
رزرو هتل
ترنسفر
معرفی مراکز خرید

از دیرباز مشهد سالانه میزبان مسافرانی بوده که به قصد زیارت،تجارت و یا به دلیل این که مشهد در مسیر شاهراه تاریخی خراسان قرار داشته به این شهر سفر می کردند امروزه نیز گردشگران زیادی به قصد زیارت،سیاحت،خرید و استفاده از مراکز تفریحی متعدد ویا بازدید از اثار تاریخی فراوان به این شهر سفر میکنند ما نیز برای اشنایی بیشتر گردشگران به معرفی تمامی این جاذبه ها میپردازیم

لطفا ما را با دیدگاهتان یاری بفرمایید