میراث ماندگار>شعر و شعرا>دانش مشهدی

دانش مشهدی


دانش مشهدی شاعر عارف پیشه،صوفی منش و درویش روش قرن یازدهم هجری

زندگی نامه دانش مشهدی


میرزا رضی الدین محمد دانش مشهدی از شاعران سده یازدهم هجری میباشد پدرش میرزا ابوتراب نیز شاعر بوده است دانش چند سفر به هند رفته است و در خدمت شاه جهان و نیز مدتی در دکن در خدمت قطب شاه بوده است ایشان مدتی نیز در اصفهان زیسته است دانش مشهدی در سال 1072 هجری  به مشهد امدند و در همان شهر وفات یافتند سبک شعری دانش مشهدی هندی میباشد

منبع:

زمانی محمد “ذوق تماشا” گزیده اشعار دانش مشهدی

کلیه حقوق این مجموعه متعلق به سایت مشهد رخسار میباشد استفاده از مطالب و تصاویر سایت فقط در صورت ذکر منبع و درج لینک مستقیم به آن مطلب مجاز است