میراث ماندگار>شعر و شعرا>اسدی طوسی

اسدی طوسی:


اسدی طوسی از شعرا و مشاهیر ادب ولایت طوس است که به سبب سرودن گرشاسپ نامه و تالیف اولین لغتنامه فارسی بنام لغت فرس شهرت ملی و جهانی یافت

زندگی نامه اسدی طوسی:


ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی،ولادت قرن پنجم هجری از شعرا و مشاهیر ادب فارسی میباشد وی به سبب سرودن گرشاسپ نامه و نوشتن اولین لغت نامه فارسی و هم چنین قصایدی با عنوان مناظره شهرت ملی یافت

گرشاسپ نامه مجموعه اشعار اسدی طوسی میباشد در این مجموعه که حدود 10000 بیبت شعر دارد بعد از مقدمه و سراغاز اشعاری با مضمون ستودن دین،نکوهیدن جهان،ستایش مردم،صفات چهار گانه،ستایش شاه بودلف و ستایش مردانگی گرشاسپ داستان اغاز میشود و داستان پیرامون زندگی گرشاسپ پدر نریمان نیای رستم بوده است

لغت فرس کهن ترین واژه نامه فارسی است که نسخه هایی از تحریر های مختلف ان برجای مانده است و همه کسانی که در دوره های بعد فرهنگ نامه فارسی نوشتند اساس کار خود را کاملا بر این تحریر ها قرار دادند و از ان اقتباس کردند سبب تالیف این کتاب را اسدی طوسی در سفری که از خراسان به اذربایجان داشته چنین توضیح میدهد “دیدم شاعران را که فاضل بودند ولیکن لغت پارسی کم میدانستند پس دیلمسار النجمی شاعر از من لغت نامه ای خواست چنان که بر هر لغتی گواهی بود از قول شاعری از شعرای پارسی”

منبع:

لغت فرس تالیف”ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی”نوشته فتح الله مجتبایی/علی اشرف صادقی

منابع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

گرشاسپ نامه اسدی طوسی

لطفا دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید

کلیه حقوق این مجموعه متعلق به سایت مشهد رخسار میباشد استفاده از مطالب و تصاویر سایت فقط در صورت ذکر منبع و درج لینک مستقیم به آن مطلب مجاز است